نخست ایران ؛ بایستی تدبیر را راهگشای مشکلات کرد

 

یدالله اسلامی

برای ایران

و برای پیشگیری از خطرات فزاینده ای که در راه است

و تهدیدهایی که همه گیر شده است

بایستی گامی برداشت

و کاری کرد .

جنگ های لفظی که بین ایران و امریکا جاری شده است

پیش بینی آینده را دشوار تر می کند .

به ویژه به دلیل بحران های فرا گیر داخلی

وکاهش اعتماد و گسستگی های بسیار

و فعال شدن شکاف های گوناگون

و دشواری های دامن گستر

پیامدهای این برخوردها بیشتر

و اثرات و پیامدهای آن زیان بار تر است .

تلاطم بازار و واکنش های بازار ارز و سکه

پس از هر کنش و واکنش بین مقامات امریکایی و ایرانی

نشان دهنده اوج گیری بحرانی است که حل آن نیاز به تدبیر وبرنامه ریزی دارد .

دولتی که قرار بود امید را دامن بزند و دشواری ها را کاهش دهد

هیچ نشانه ای از دامن زدن به امید در رفتار وگفتارش دیده نمی شود .

همه وعده های انتخاباتی را کنار گذاشته

وحتی حقوقدانی و سرهنگی را به سود سرهنگی وانهاده است .

در زمانی که امکان این هست که کاری شود

که از خطرات کاسته وشیب برخوردها را کاهش دهد

زبان تند و تندی زبان می تواند به تندی رفتار هم تبدیل شود .

رقبای منطقه ای ایران از این رخدادها شادمانه در پوست نمی گنجند

و از رویارویی ایران و امریکا در هم شکستن ایران را انتظار می کشند .

دل بستن به روسیه که هم پیمان اسرائیل است

و در بده بستان های با امریکا سود خود را می جوید

و دلبسته ایران هم نیست

ولی برگه ایران را سال هاست که دربازی های خود و به سود خود به کار می گیرد

از اساس اشتباه است .

البته این به معنای بهره گیری از فرصت ها نیست

ولی آن چه که این روزها می شود تدبیر کرد بهره گیری از موقعیت ویژه کشور نیست

بلکه اکنون دلدادگی بیش از نیاز و اعتماد بیش از ضرورت است .

برای کسانی که دل در گرو این کشور دارند

این پرسش پیش می آید که آیا بایستی شاهد خاموش ماجرا بود ؟

و تن به توفان حادثه ها سپرد ؟

و یا این که اندیشه ای پیشه کرد؟

و راهی جستجو نمود؟

و در راستای نگهبانی از سرزمین کهن به چاره اندیشی دست زد .

پاسداری از ماندگاری ایران و پیشگیری از برنامه هایی که ایران را به دامان خطر می برد

اولویت نخستی است که این روزها باید بیشتر به آن اندیشید و در باره آن گفت .

ایرانیان با هر نگرش و گرایش دلبسته سرزمین باستانی خود هستند

و هنوز حسرت بخش های جدا شده در جنگ های ایران و روسیه و عهدنامه های گلستان و ترکمانچای دل آن ها را به درد می آورد .

پس باید با صدای بلند ماندگاری ایران را فریاد زد

و زنده باد ایران گفت .

توانایی دفاعی کشور نیز در راستای یکپارچگی سر زمینی در همراهی با ملت نیز از نیازهایی است که نمی توان از آن چشم پوشید

در کمال هوشیاری و آگاهی از برنامه ریزی های بیرونی

که در جهت به هم ریختگی کشور در جریان است

بایستی از هر عامل تشدید کننده تهدیدها و افزایش دهنده خطرها نیز دوری جست .

بایستی تدبیر را راهگشای مشکلات کرد

و همبستگی ملی را دامن زد

و راه های کاهش تهدید و خطر را جستجو کرد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “نخست ایران ؛ بایستی تدبیر را راهگشای مشکلات کرد

Comments are closed.