حکایت قاسم سلیمانی و ترامپ ؛ ترامپ با پول قمار می کند و قاسم سلیمانی با جان مردم

 

میثم بازیاری

 

آقای سلیمانی گوشه ای از سخنرانی به زعم ولایت مداران آتشین شما را شنیدم

خواستم تبریک بگویم به شما

دمتان گرم

قرار است یک تنه به جنگ با امریکا بروید

خدا خیرتان دهد

همین که فهمیده اید تنها هستید و دیگر کسی با شما همراهی نمیکند جای شکر دارد.

اهل حساب و کتاب هم شده اید

و آمار سربازان امریکایی در منطقه و تعداد پوشک هایشان را هم که دارید

فقط خواهشا با یک حساب سرانگشتی بفرمایید چند میلیارد دلار در تمام این سال ها به اسم مبارزه با تروریسم به جیب مبارک زده اید؟

چند میلیارد دلار را خرج ساخت گروه های تروریستی در منطقه کرده ایید؟

گفتید قبل از خواب به امریکایی ها فکر میکنید

خوش بحالتان

ما که جز به غم و رنج و بدبختی های مردم و کشور و این همه فقر و فساد به هیچ چیز دیگری نمی توانیم فکر کنیم

آخر ما مثل شما فکرمان آزاد نیست

درد مردم نمیگذارد به چیزی جز مردم فکر کنیم

گفتید به امریکایی ها نزدیکید طوری که حتی تصورش را هم نمیکنند

آقای سلیمانی کاش به کوخ نشینان سیستان و بلوچستان و مردم مظلوم خوزستان و بقیه کشور هم یک ذره نزدیک بودید

کاش دردتان درد مردم بود

کاش سپاه قدس به جای رواج نفرت و برادرکشی در منطقه به فکر آبادانی ایران بود

گفتید ترامپ یک قمار باز است

حرفتان کاملا درست

او با پول قمار میکند

و شما با جان مردم

او تاجر است و به اقتصاد کشورش فکر میکند

شما تجارت مرگ میکنید

راستی نکته آخر

کمی در آینه خودتان را ببینید لطفا

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما