تشکیل کمپین دفاع از صلح و آزادی

 

راه سبز امید

 

ما صلح می خواهیم.

این مبرم ترین و فوری ترین و اصلی ترین خواسته هر ایرانی در شرایط تهدید امیز کنونی است.

ما جنگ و تحریم نمی خواهیم.

بلند کردن صدای خود‌ در دفاع از صلح مبرم ترین وظیفه هر ایرانی آزادیخواه و صلح طلب و اصلاح طلب و تحول خواه و دمکراسی خواه است.

جنگ خانمان ما را بر باد خواهد داد

و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند

تا ما بر سر چگونگی اداره ان تصمیم بگیریم‌.

به داد ایران برسید .

به داد ملت ایران برسید .

ما صلح می خواهیم.

ما از جنگ بیزاریم.

پیشنهاد می کنم همه عکس کاور و پروفایل خود را به شعار ما صلح میخواهیم ما از جنگ بیزاریم تغییر دهند.

و کمپینی برای دفاع از صلح در فضای مجازی و واقعی تشکیل شود

دوستانی که مایل به پیوستن به این کمپین هستند طرح و نظرات و پیشنهادات خود را سریعا اعلام فرمایند.

از فضای رکود و رخوت و ترس باید خارج شد

به هر وسیله باید ایران را از خطر جنگ و تحریم نجات داد.

بشتابید به سوی صلح و ازادی.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “تشکیل کمپین دفاع از صلح و آزادی

Comments are closed.