سرداران سپاه و توهم پیروزی

 

مهرداد شاکری

 

این روزها اگر به صحبت های سرداران سپاه که در راس حاکمیت قرار دارند گوش کنیم

انگار در حال دیدن یک فیلم اکشن تخیلی هستیم

صحبت از نبرد نهایی بین ایران و امریکاست

از جنگی صحبت می کنند که در آن زمین و آسمان و دریا را برای شکست دادن امریکا به آتش می کشند.

نبردی که در آن لشکر اسلام بر لشکر کفر پیروز خواهد شد.

صحنه بازی را ترسیم می کنند و در این صحنه برد با سپاه اسلام است.

انگار داریم یک بازی رایانه ای را انجام می دهیم.

توان موشکی و دفاعی لشکر اسلام اجازه هیچ تحرکی را به دشمن نمی دهد.

یک تنه قرار است ارتش امریکا را مغلوب کنیم.

زیرساخت های دفاعی و نظامی ارتش امریکا با یک اشاره سرداران سپاه در آتش میسوزد

هیچ شانسی برای برد امریکا وجود ندارد.

ما قدرت بدون منازعه جهانی هستیم.

توهمات سرداران سپاه پایانی ندارد…

اما سوال اصلی این است که درصورت وقوع جنگ این سرداران در کدام سوراخ پنهان خواهند شد…

باید آنها را را در اعماق کدام پناهگاه پیدا کنیم

نمیدانم…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “سرداران سپاه و توهم پیروزی

Comments are closed.