کوچ اجباری روحانیت به کنج پستوها ، اگر طرحی نو در نیندازند

 

مهرداد شاکری

 

ضربه  و لطمه ای که به روحانیت شیعی در طی ۳۰ سال رهبری آقای خامنه ای وارد شد

قطعا در تمامی عمر شیعه و روحانیت شیعه بی سابقه بوده

رهبری فردی فاقد صلاحیت های لازم در جایگاه رهبری در ایران سمی مهلک برای روحانیت شیعه محسوب می شود

که میراث هزار ساله فقاهت و اجتهاد شیعه را تا آستانه نابودی و سقوط برده است.

و متعاقب آن به قدرت رسیدن طیف خاصی از روحانیت در مسندهای اجرایی و قضایی که تا قبل از رهبری آقای خامنه ای داشتند برای همیشه از صحنه سیاسی کشور حذف می شدند

و آقای خامنه ای با انتصاب آنان ، روح دوباره ای به این جریان متحجر و واپس گرا که در حوزه های علمیه هم طرد شده بودند ، داد

محمد یزدی ها ، مصباح یزدی ها ، احمد جنتی ها و …. از جمله روحانیون واپس گرا و ناآشنا به مسائل روز بودند که آن ها هم علی رغم شایستگی های لازم

به موازات رهبری ناشایسته ؛ آن چه در توان داشتند برای بدنام کردن روحانیت شیعه و دین و مذهب به کار بستند

و نتیجه آن دین گریزی جوانان و رنگ باختن باورهای دینی و محو شدن انجام فرائض دینی در جامعه ایرانی در این سی ساله شد

این قشر از روحانیون متحجر و واپس گرا بدون پشتوانه و صلاحیت های لازم و مقبولیت کافی میان مردم و حتی حوزه های علمیه

پس از شکست های پی در پی در آخرین های سال های حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی ،

با به  قدرت رسیدن و رهبری آقای خامنه ای  سرمست از دستیابی به این مواهب دنیوی و تصاحب جایگاه اجرایی و قضایی دچار حاشیه شدند

زراندوزی و دنیاپرستی بر این قشر از روحانیت حاکم شد

و با قرار گرفتن در بالاترین مناصب حکومتی از شعارهای اولیه خود فاصله گرفتند.

عدم توانایی این قشر از روحانیت در اداره جامعه باعث شد که مردم ذره ذره از دین فاصله بگیرند.

دین ملعبه دست این قشر از روحانیت قرار گرفت

این قشر از روحانیت از درون به خود ضربه زد

فاصله گرفتن مردم از دین و روحانیت روز به روز بیشتر شد.

متاسفانه به دلیل عملکرد این قشر ، تمامی روحانیت شیعی امروز به نقطه ای بدون بازگشت رسیده

متاسفانه مردم دیگر بدون تفاوت گذاشتن میان روحانیت ، دیگر همه آن ها را نمیخواهند

روحانیت باید خود را برای کوچ اجباری به کنج پستوها آماده کند

ناقوس پایان عمر روحانیت به صدا درآمده

و این قشر از جامعه ایران میرود تا بدست فراموشی سپرده شود.

پس تا هنوز دیر نشده روحانیت روشنفکر و پویا بایستی با تدبیر و راهکاری سریع

نتایج منفی حاصله از سوء تدبیر و مدیریت آقای خامنه ای و همراهان او هم چون محمد یزدی ، مصباح یزدی ، احمد جنتی و ….

را با بهترین روش ممکن به نتایج مثبت تبدیل

و ذهن قاطبه مردم به ویژه جوانان متولد شده در دهه های اخیر را نسبت به روحانیت اصیل و روشنفکر روشن نماید

تا جوانان بدانند که اسلام و شیعه دین خشونت نیست

بلکه دین رحمت است

نماد روحانیت شیعه فقط جنتی ها و مصباح ها و یزدی ها نیستند

بلکه امام موسی صدر هم نماد روحانیت شیعه بود که توانست نه تنها شیعیان بلکه اهل سنت و حتی مسیحیان و یهودی ها را

با تکیه بر دین و پیامبر و ائمه رحمت جذب خود نماید

و محور اتحاد میان ادیان و مذاهب گردد و انسانیت و اخلاق را سبب برتری انسان ها نسبت به یکدیگر معرفی کند و نه گرایش به ادیان و مذاهب

امروزه آیت الله سیستانی هم نماد روحانیت روشن بین شیعه است

هم او که توانست با اشاره انگشت خود ، شورش های عراق را در دهه گذشته به صلح و آرامش تبدیل کند

کاری که آمریکا هم نتوانست پس از اشغال عراق با توسل به زور به آن دست یابد

هم او که اهل سنت و پیروان ادیان گوناگون را به عنوان انسان و آفریده های خداوند قابل احترام و با حقوق مساوی می داند

آری نماد روحانیت شیعه خامنه ای و جنتی و مصباح و یزدی نیستند

امام موسی صدرها ، علامه فضل الله ها و آیت الله سیستانی ها را بایستی به جوانان معرفی نمود

تا به حقیقت روحانیت شیعه پی ببرند

و دین گریزی و فرار از مذهب که با بی تدبیری رهبر غیر فرزانه و روحانیون متحجر همراه او سی سال است بر کشور مستولی شده

بدل به باورهای دینی و مذهبی مطابق با واقعیات  روز در تمامی جوامع جهانی شود.

و این کار با همت روحانیون روشن ضمیر شدنی است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

 

 

One thought on “کوچ اجباری روحانیت به کنج پستوها ، اگر طرحی نو در نیندازند

Comments are closed.