بگومگوهای ایران و آمریکا به کجا خواهد رسید؟

 

نگام ، بین الملل _ در ماجرای برجام، ایران به دنبال توافق با اتحادیه اروپا نرفت بلکه به سمت روسیه رفت و البته متوجه شدند که از روسیه حاجتی برنمی آید و این کشور همچنان به زدن خنجر از پشت ادامه می دهد.

علی خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل درباره تنش های اخیر میان ایران و آمریکا می گوید: ما این تجربه را در روابط ایران و آمریکا داریم و من تعجب می کنم از کسانی که این سیر تاریخی را فراموش می کنند و طوری صحبت می کنند که گویی اولین بار است با این شرایط برخورد کرده ایم.

خرم در گفت و گو با «انتخاب» درباره تنش لفظی اخیر میان روسای جمهور ایران و آمریکا و اینکه در روزهای پیش رو چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شاید بشود روزهای پیش رو را با تشریح وضعیت حاضر فهمید. شاید این بگومگو، تنش لفظی صرفا مایه خوشحالی دشمنان ایران است. چه آنها که مانند اسراییل و عربستان علنی این خوشحالی را ابراز می کنند یا برخی ایرانیانی که در جبهه مخالف قرار دارند و چه کشورهایی که در ظاهر حرفی نمی زنند اما همین نظر را دارند.

او ادامه داد: سوال اساسی این است که در شرایطی که ایران دارد آیا این بگومگوها مفید به فایده هست یا نه؟ وضعیت ایران با کره شمالی بسیار متفاوت است. بین کیم جونگ اون و رییس جمهور آمریکا هم همین حرفها زده شد اما چون شرایط آن کشور متفاوت است، کمتر کسی آن بگومگوها را جدی گرفت. به این خاطر که تنها آمریکا بود که مقابل کره شمالی قرار داشت. بقیه کشورها مانند کره جنوبی، چین یا حتی ژاپن، در صدد خاموش کردن آتش بودند. در حالی که برای ایران کاملا برعکس است؛ اسرائیل، عربستان و کشورهای دیگری که علنی نمی نند، مایلند که بر این آتش بنزین بریزند و آن را شعله ورتر کنند تا ترامپ وارد درگیری با ایران شود.

این کارشناس مسائل سیاست خارجی ادامه داد: در مورد ایران، یک عقده ۴۰ ساله ای در آمریکا و برخی کشورهای منطقه وجود دارد و این انگیزه ای قوی است که از فرصت استفاده کنند.

خرم افزود: در این شرایط، ما کسی مانند دونالد ترامپ را داریم که مانند زنگی مست می ماند و ایران با او دهان به دهان می شود. حتی در اسلام هم توصیه این است که اگر با دیوانه یا کسی که اهل هتاکی است برای حفظ آبرو یا جان خود نباید با او دهان به دهان شوید. زیرا حرجی بر چنین فردی نیست. در نتیجه دهان به دهان شدن با چنین فردی، هنری محسوب نمی شود. ضمن اینکه بگومگو با چنین فردی شعله های آتش را بالا می برد و تصور می کنم با مشکلات داخلی کشور کار درستی نیست.

او افزود: امیدوارم این تنش در روزهای آینده تشدید نشود. در همین حدی هم که انجام شد، طرف آمریکایی هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند و وقیحانه برخورد می کند. یعنی حتی برای پرستیژ ایران هم خوب نیست که این فرصت را به آنها بدهیم که هتک حرمت کنند. از طرفی، این بگومگوها می تواند به یک درگیری ناخواسته کوچک شود که از کنترل خارج شده و به یک درگیری بزرگ تبدیل شود.

خرم درباره موضع اروپا در تنش ایران و آمریکا و نیز برجام گفت: در ماجرای برجام، ایران به دنبال توافق با اتحادیه اروپا نرفت بلکه به سمت روسیه رفت و البته متوجه شدند که از روسیه حاجتی برنمی آید و این کشور همچنان به زدن خنجر از پشت ادامه می دهد. برخی فکر می کنند وظیفه اروپاست که محض رضای خدا از ایران حمایت کند. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه ایران به طور جد با اروپا جلساتی گذارد و با آنها توافق کند.