گفتگوی پنهان

یدالله اسلامی

برخی از تحلیل گران برون رفت از شرایط کنونی را با گفتگوی پنهانی بین ایران و امریکا ممکن می دانند
و گفتگوهای رو در رو را به دلیل اینکه برچسب ترس به ان خورده و ناشی از تهدید ترامپ دانسته می شود به سود ایران نمی دانند.
د رمقابل هستند کارشناسانی که می گویند حتی اروپایی ها ادامه گفتگو را وابسته به اظهار نظر علنی بالاترین مقامات به صورت علنی دانسته و برآن تاکید می کنند
و برخی اظهارات برای تایید گفتگو با اروپا برهمین اساس ارزیابی می شود .
و دیگر گفتگوی پنهانی را ممکن نمی دانند

سخنگوی هیات رئیسه مجلس از انجام گفتگو بین ایران و امریکا در صورت تایید نظام می گوید و روشن است که منظورش موافقت مقام رهبری با گفتگوهای دوجانبه است

امریکای ترامپ به جای مذاکره چند جانبه راه گفتگوهای دو جانبه را در بسیاری از مقولات در پیش گرفته است و ایران هم در همین دایره جای می گیرد

پاره ای از تحلیل گران از یک جنگ و برخورد نظامی محدود بین ایران و امریکا برای راه اندازی جریان گفتگو سخن گفته
و به علت بالا گرفتن سطح تنش ها بدون آن راهی برای گشوده شدن درب های گفتگو نشان نمی دهند

شرایط کنونی و وعدها و تهدیدهای و تنش ها نشان می دهد که گفتگوی پنهانی شانسی برای موفقیت همراه نخواهد داشت

ایا نمی توان بدون برخوردی که برخی گمان می کنند کوتاه مدت باشد ولی درمیدان عمل چنین چیزی را نمی توان با قاطعیت عملی دانست راهی برای گفتگو و رهایی از این وضعیت جستجو کرد؟

کارشناسان و دست اندرکاران سیاست خارجی باید برای این موضوع و این مشکل نیز راه چاره ای اندیشیده و ارائه بدهند

یکی از کارهایی که گمان نمی کنم مخالفتی را هم برانگیزد فعال شدن جریان گفتگو بین پاره ای از نمایندگان مجلس ونمایندگانی از کنگره امریکا است

حتی می توان دامنه این گفتگو را به فعالین و کنشگران سیاسی ونمایندگان و وزاری پیشین هر دو کشور گسترش داد.

اینکه در انتظار بنشینیم که حادثه ای رخ بنماید و ما در جستجوی راهی برای گفتگو باشیم چندان درست نیست

باید به جای واکنش های از سر اجبار تبدیل به کنشگران فعالی شویم که به اینده کشور و ملت اندیشیده و همه توان خود را برای پیشگیری از هر خطری به کار گیریم .
حتی اگر در این تلاش ها شکست هم بخواریم بهتر از این است که دست روی دست بگذاریم و در انتظار حادثه بنشینیم

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “گفتگوی پنهان

Comments are closed.