تصمیم‌گیران اصلی نظام ایران ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند

نگام ، سیاسی – امسال بود که سید حسن خمینی از پیری سن مدیریتی در ایران انتقاد کرده و گفت تردیدی نیست که این پیری به پیری در تصمیم گیری منجر می شود. وقتی نشاط، شادابی و شجاعت جوان وجود داشته باشد و با خرد، تیزبینی و ذکاوت با تجربه ها همراه شود، آنگاه جامعه حرکت می کند.

 

سارا آکالین

به گفته وی، جامعه روی دو بال توان جوانان و تجربه پیران حرکت می کند و اگر از هرکدام اینها غافل شود نمی تواند به خوبی حرکت کند.

این در حالی است که پیری سن مدیریتی در ایران از سوی بسیاری از کارشناسان نیز مورد نقد قرار گرفته و اینکه حکومت ایران چرا از جوانان در سطوح بالای مدیریتی استفاده نمی کند یکی از سوال ها و چالش های بزرگ در کشور است. در همین رابطه حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در اظهاراتی قابل تامل تصریح کرده است: در چهل سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند.

وی همچنین در گفتگو با ایلنا به موضوع نمایندگان اشاره کرده و گفت: برخی از آنهایی که رای مردم را گرفتند امروز به دنبال کاسبی خود هستند و طبیعی است که در این شرایط اعتماد مردم از بین رفته باشد.

وی درباره اتفاقات غیرمترقبه‌ای که ممکن است مردم را به پای انتخابات بکشاند، افزود: مردم در شرایطی پای صندوق انتخابات می‌روند که آمریکا به قصد حمله به ایران پشت دروازه‌های کشور باشد که در این شرایط مردم به خاطر بقای کشورشان و پاسخ به دشمن رژه وحدت از خود به نمایش می‌گذارند.

One thought on “تصمیم‌گیران اصلی نظام ایران ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند

Comments are closed.