رسول خضری : ساختارهای اشتباه در زمان احمدی نژاد انجام گرفت ، بین رییس جمهور و کابینه خیلی هماهنگی وجود ندارد ، لوایح دولت به دلیل چند صدایی با شکست مواجه می‌شود

 

نگام ، سیاسی _ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که وزیر رفاه فرد توانمندی است،اظهار داشت : وزارتخانه کارورفاه بسیار وسیع است و از توان یک فرد خارج است و هیچ وزیری حتی مصدق هم اگر بیاید نمی‌تواند وزیر موفقی باشد.  بحث صندوق بازنشستگی کشور و بیکاری یک ابر چالش است در این وزارتخانه است.

رسول خضری در گفت و گو با خبرنگار شفقنا با اشاره به اینکه ادغام وزاتخانه ها کار اشتباهی بود اظهار کرد: ادغام وزاتخانه‌های کار تعاون و رفاه و صنعت و معدن و تجارت اشتباه تاریخی و استراتژیکی بود که باید رفع شود. خود دولت هم چندین بار لایحه آن را داده بود اما چون در دولت چند صدایی وجود دارد بنابراین لوایح دولت هم با شکست مواجه می‌شود. بین ریاست محترم جمهور و کابینه خیلی هماهنگی وجود ندارد و بعضا که لایحه را می‌آورند وزرا خودشان با آن مخالف هستند و این جای تاسف دارد.

او با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه ها باعث بزرگ تر شدن بدنه دولت نخواهد شد گفت: بدنه دولت نه تنها با این تفکیک بزرگ نخواهد شد بلکه چابک تر هم می‌شود. زمانی که وزارت صنایع دو قسمت بود ۲ وزیر در بخش صنایع سبک و سنگین داشت. یکی از علل و عوامل شکست ما هم همین است یعنی قسمت بازرگانی و توسعه صادرات با صنعت و معدن هم همخوانی ندارد و این وزارت به حدی وسیع است که نه تنها ۱ وزیر بلکه ۴ وزیر به سختی آن را می توانند هدایت کنند.

خضری با بیان اینکه کیفیت وزارخانه ها مهم است نه کمیت آن تصریح کرد: کیفیت و خروجی وزارتخانه برای مردم مهم است که ما متاسفانه خروجی خوبی نداریم. وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی بالای ۵۶ درصد از سطح حوزه اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد و عملا ۶ وزارتخانه است؛بحث صندوق بازنشستگی کشور و بیکاری که یک ابر چالش است در این وزارتخانه است. لذا مهم موثر بودن وزارتخانه است نه کوچک و بزرگ بودن آن و ما دنبال کیفیت هستیم نه کمیت.

او در پایان خاطر نشان کرد: راه و شهرسازی هیچ سنخیتی با هم ندارند. یا صنعت و معدن و تجارت دو دنیای متفاوت است. ما باید مواظب این باشیم که دو موضوعی که عین آب و آتش هستند را در کنار هم نگذاریم. این ساختارهای اشتباه در زمان دولت احمدی نژاد انجام گرفت که کمترین تفکر در حوزه مدیریت کشور حاکم بود و روحانی هم همان روش غلط را ادامه داد.