سفارش سپاه به خانواده های سران و فرماندهان ارشد خود پس از دی ماه ۹۶ : تا می توانید دلار بخرید

 

مهرداد شاکری

 

هیچ کسی بعد از شروع اعتراض ها و اعتصاب های مردمی در دی ماه ۹۶ تصور دلار ۱۲هزار تومانی را هم نمی کرد

بالاترین قیمتی که برای دلار متصور بودیم نهایتا هشت هزار تومان بود

اما انگار پروژه جهش غیرقابل تصور دلار

مثل همه پروژه های شوم در ۳۰ سال گذشته

از اتاق های فکر سپاه ایران استارت خورده است.

طی اخبار موثقی که به دست ما رسیده

خانواده های سران سپاه

و نزدیکان به بیت رهبری

که در شهرک شهید محلاتی

و برخی دیگر از مراکز تجمع خانواده های سپاهیان مانند حکیمیه ، پیروزی ، لویزان و …. سکونت دارند

از پیر و جوان ، از دی ماه تا کنون نسبت به خریداری مبالغ قابل توجهی دلار اقدام نموده اند.

و پیش از شروع این بحران ها هم به دوستان صمیمی خود تاکید می نموده اند که دلار بسیار گران تر از این خواهد شد

طی اخبار واصله به نگام سپاه از قبل در تدارک رساندن دلار به قیمت سرسام آور ۱۵ هزار تومانی بوده است.

هدف سپاه از این برنامه ریزی شوم شکست دولت روحانی و در دست گرفتن کامل اقتصاد کشور می باشد.

اختاپوس سپاه می کوشد تا همه شریان های اقتصادی کشور را در دست بگیرد

و با ایجاد بحران در اقتصاد کشور یک قدم به کودتای کامل نظامی اقتصادی نزدیک شود.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما