فرزند یک اسطوره به دنبال التیام دردهای مردم

 

میثم بازیاری

 

پیشنهاد برگزاری کنسرت خیابانی توسط همایون شجریان

که برای التیام بخشیدن به دردهای مردم عنوان شد

خبری خوب در این روزهای دردآلود و پر از رنج بود.

همایون شجریان فرزند استاد آواز ایران نشان داد

که بصیرتش از رهبر بی بصیرت نظام هم بیشتر است.

او اگر چه نگران سلامتی پدرش می باشد

اما صدای مردم کشورش را شنید

با آنان همدرد و همدل و همرا است.

می خواهد به میدان بیاید

شاید بتواند کمی از آلام و رنج های مردم را مرهم بگذارد.

می خواهد از دردهای من و شما بخواند.

همایون شجریان ثابت کرد فرزند خلف اسطوره موسیقی سنتی ایران می باشد.

ثابت کرد که همچون پدرش در کنار مردم قرار دارد

و هیچ چیزی برایش مهم تر از مردم نیست.

فرزند یک اسطوره این بار می آید

تا خود تبدیل به اسطوره ای ماندگار شود.

اسطوره ای جوان که ما به داشتنش سخت نیازمندیم.

نفست گرم و سرت سلامت همایون خان شجریان

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “فرزند یک اسطوره به دنبال التیام دردهای مردم

Comments are closed.