برنامه محرمانه سپاه برای برخورد با معترضان

 

مهرداد شاکری

 

اعتراضهای مردمی در شهرهای مختلف کشور

نسبت به فقر و گرانی و تورم و فسادهای گسترده وارد مرحله جدیدی شده است

مطالبات به حق مردم همراه با اعتراض به نحوه مدیریت کلان کشور

و ناامیدی از اصلاح امور توسط راس حاکمیت

باعث شده شعارهای مردم راس نظام و حاکمیت را نشانه بگیرد

مردم دیگر امیدی به حناح های سیاسی کشور ندارند

و اصولگراها و اصلاح طلب ها را جدای از هم نمی دانند.

مردم از حاکمان ایران در حال عبور هستند.

عبوری که بی شک حاصل

۳۰ سال سیاست های غلط آقای خامنه ای و حاکمیت می باشد

مردم با دادن فراخوان های مختلف خواهان پیوستن همه به این اعتراضات می باشند.

سپاه که خود و حاکمیت را در خطر می بیند

از سر عجز و ناتوانی دست به برنامه ریزی کثیفی برای مقابله با مردم زده است.

دستگیرهای گسترده ای قرار است اتفاقات بیفتد

دستگیری هایی همراه با اعترافات ساختگی

که معترضان را عامل گروه های معاند با نظام ایران

و عامل سرویس های جاسوسی بیگانه معرفی میکند.

اعترافاتی که باعث می شود معترضان را به اشد مجازات محکوم کنند.

اعترافاتی دروغین مبنی بر تلاش معترضان برای جنگ مسلحانه و کشتار مردم

و بمب گذاری و ترور و تخریب اموال دولتی و ….

می خواهند ترس در دل مردم بیندازند

تا از مطالبات خود دست بکشند.

سرکوب های گسترده ای در راه است.

هوشیاری مردم میتواند این توطئه شوم را خنثی کند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما