اگر بهای جنگ و تحریم را باید ملت ایران بپردازد باید آنان را مطمئن نمود که تمامی راه های دیگر پیموده شده و چاره ای جز رویارویی نیست

 

راه سبز امید

 

امام علی در جنگ ها هرگز شروع کننده نبود

و قبل از شروع جنگ از سوی طرف مقابل با  آن ها و با سپاهیانش اتمام حجت می کرد.

قبل از جنگ صفین بارها با معاویه مکاتبه و مذاکره کرد .

در روز جنگ نیز قبل از شروع کارزار با آن ها مذاکره و گفتگو کرد

تا برای سپاهیانش هیچ عذر و بهانه ای باقی نماند.

در حین جنگ نیز وقتی که طرف مقابل دست به فریب زد

و قرآن بر سر نیزه کرد

و سپاهیانش خواستار مذاکره با آن ها شدند

علی رغم میل و اعتقاد قلبی اش به خواست آن ها تن داد

و به مذاکره و حکمیت با طرف مقابل نشست.

اگر قرار است ملت ایران هزینه های جنگ و تحریم را بپردازد

باید با او اتمام حجت شود

تا هیچ عذر و بهانه ای باقی نماند

و آنها یقین بدانند که نظام همه راه های ممکن برای رسیدن به صلح را پیموده است

و به جز جنگ هیچ راه دیگری نیست.

اکثریت ملت ایران و نخبگان آن هنوز به چنین نتیجه ای نرسیده اند.

و یک نفر با تصمیم فردی خود نمی تواند یک ملت را به سمت جنگ و تحریم و قحطی و مرگ پیش ببرد.

اگر بهای صلح ، خوردن جام زهر توسط یک نفر است

باید بخورد تا یک ملت فدای بقا و آبرو و خودخواهی یک نفر نشود.

چون جان هیچ کس عزیزتر از جان یک ملت نیست.

حضرت امام حسین در شب عاشورا به سپاهیانش گفت اینها با‌ من جنگ دارند و با شما کاری ندارند.

از من جدا شوید تا در امان بمانید.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “اگر بهای جنگ و تحریم را باید ملت ایران بپردازد باید آنان را مطمئن نمود که تمامی راه های دیگر پیموده شده و چاره ای جز رویارویی نیست

Comments are closed.