سلطان رانت و غارت بیت المال در نقش مدافع مردم

 

مهرداد شاکری

 

انتقاد تند ناصر مکارم شیرازی به وضعیت اقتصادی

و حمله به دولت و قوه قضاییه

مضحک ترین خبری بود که خواندم.

کیست که نداند مافیای شکر را ایشان در اختیار دارد.

کیست که نداند نام ایشان مترادف است با سلطان شکر

کیست که نداند که او با ثمن بخس قند و نیشکر هفت تپه را تصاحب کرد

و با سوء مدیریت افراد تحت امرش ، به ورطه نابودی و ورشکستگی کشیده شد

و حق و حقوق بسیاری از کارگران شاغل در این مجموعه تحت امر این مرجع تقلید عالیقدر ! پایمال شد

و نه تنها با کرامت انسانی با کارگران زحمت کش و شریف و تهیدست رفتار نشد

که برخوردی خشونت آمیر و تحقیر گونه با آنان از سوی یکی از سردمداران دروغین مرجعیت صورت گرفت

کیست که نداند او دستهایش به دزدی و رانت خواری و چپاول ثروت های ملی آلوده است

کیست که نداند دین در دست ایشان ملعبه ای است برای چپاول و غارت ثروت های مردم

کیست که نداند اکثر قریب به تمام شهریه ای که به نام او به طلاب و روحانیون پرداخت می شود

نه از وجوهات شرعیه که از پول حاصله از رانت های اقتصادی اوست

که اثر وضعی و مخرب آن قطعا بر روح و روان روحانیون و خانواده آنان مترتب خواهد شد

او به جای وجوهات شرعیه با رانت اقتصادی به روحانیون شهریه می پردازد

تا نام او به عنوان آیت الله العظمی در کنار سایر مراجع تقلید باقی بماند

و مبلغ پرداختی او کمتر از دیگران در مسابقه پرداخت شهریه نباشد

چرا که هر چه مبلغ شهریه بالاتر باشد ، عنوان آیت الله العظمایی قوی تر خواهد بود

او همان کسی است که به گفته دکتر سروش به آیت الله فی الارضین قانع نیست

و حتی در زمان حیات مراجعی چون آیات عظام خویی ، گلپایگانی و اراکی

با پیش انداختن خود و سر زبان قرار دادن نامش

با چاپ رساله عملیه ، در پشت آن ، برای خود عنوان آیت الله فی العالمین را نوشته بود

روش او بیشتر شباهت به سلاطین دارد تا مراجع تقلید

همان گونه که مرحوم آیت الله منتظری ابتذال در مرجعیت با روش های به کار رفته این چنینی

توسط مدعیان دروغین مرجعیت یعنی خامنه ای و نوری همدانی و مکارم شیرازی

را بارها هشدار داده بود

کسانی که در حقیقت تشنگان قدرت و شهرت اند نه خادمان دین و ملت

و دغدغه آنان مطرح شدن نام و پر شدن انبان خود و اطرافیانشان می باشد

او با نادیده گرفتن تمام اقدامات مالی خلاف قانون خود خواهان مجازات مفسدان اقتصادی شده است

و اکنون آری

پیشنهاد جناب مکارم بسیار خوب و کار ساز خواهد بود اگر

اولین محاکمه از خودشان آغاز شود

اگر خودشان در دادگاهی صالح محاکمه شوند

و به اشد مجازات برسند

قطعا دزدان و چپاولگران بیت المالی که دست پرورده خود ایشانند

حساب کار دستشان خواهد آمد

و گرنه دادگاه عدل الهی در حضور میلیاردها انسان

در روز قیامت به پرونده سنگین ایشان رسیدگی خواهد کرد

در آن جا عناوینی چون آیت الله العظمی دیگر کارساز نخواهد بود

و بین ایشان و سایر خلق خدا هیچ تفاوتی در دادگاه عدل الهی قائل نخواهند شد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما