آقای علم الهدی ؛ سپاسگزارم که باعث شدید از تردید خارج شویم ، پیش بسوی اعتراضات خیابانی

 

پوران ناظمی

 

آقای علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه گفته اند :

مردم به صحنه بیایند واز خون شهدا دفاع کنند

درود بر جناب علم الهدی

رحمت بر شیر !!!

عشیره!!!

وشهامتت

ما میهن دوستان واقعی روزهای سختی میگذراندیم

در تردید به اینکه

اعتراض بکنیم یا نکنیم ؟

به صحنه بیاییم ؟

یا پشت صحنه بمانیم؟

آتش به اختیار شویم

یا آتش به اختیارمان بزنیم ؟

از حقوقمان دفاع کنیم ؟

یا حقوقمان را صرف دفاع کنیم؟

اعتراضمان را فریاد بزنیم

یا به فریادها اعتراض کنیم ؟

از سوریه شدن اجتناب کنیم

یا در سوریه رفتن احتیاط کنیم؟

خلاصه همگی سردرگم بودیم

خدا خیرتان بدهد

تا بحال بر رفتن “تردید” داشتیم

از الان به رفتن ” تکلیف”داریم

هرکس هم بگوید اجتماعات و اعتراضات را “منافقین”ساماندهی کردند

میگوییم “منافق “خودتی

امام جمعه مشهد حجت الاسلام علم الهدی

فرمودند تکلیف است در صحنه باشیم

پیش بسوی اعتراضات خیابانی

البته بیاد داشته باشید “هوشیاری” واتحاد” واجب و تکلیف شرعی” است

نه تکلیف سیاسی !!!…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما