اردوغان: دیگر در ترکیه دعوای محجبه و بی حجاب نخواهیم داشت و زنان چه بی حجاب و چه محجبه کنار هم در همه عرصه ها حضور خواهند یافت

 

نگام ، بین الملل _ رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه امروز در کنگره شاخه زنان حزبش عدالت و توسعه در اظهاراتی قاطع و صریح اعلام کرد که دیگر در ترکیه دعوای محجبه و بی حجاب نخواهیم داشت و زنان چه بی حجاب و چه محجبه کنار هم در همه عرصه ها حضور خواهند داشت.

 

سارا آکالین

اردوغان با این اظهارات بار دیگر بر آزادی پوشش زنان که از زمان روی کار آمدنش به قدرت بر آن تاکید داشت، اشاره کرد و گفت که در ترکیه دیگر موضوع محجبه و بی حجاب نخواهیم داشت. کمااینکه در ادارات دولت وی نیز در کنار زنان محجبه، زنان بی حجاب دیده می شوند و چه بسا در بسیاری ادارات تعداد زنان بی حجاب بیشتر از زنان محجبه است و دولت اردوغان برخلاف دولتهای سکولار که سالها به مبارزه به حجاب و تحقیر زنان محجبه می پرداختند برای اولین بار در تاریخ جمهوری ترکیه آزادی پوشش زنان را به رسمیت شناخته و عرصه را برای فعالیت هر دو گروه زنان محجبه و بی حجاب باز کرد. این در حالی است که در دهه نود دولت های سکولار در زمینه حجاب بسیار سختگیرانه عمل کرده و حجاب آن هم در جامعه مسلمان ترکیه به یک چالش بزرگ تبدیل شده بود. به گونه ای که دختران محجبه حتی اجازه حضور در دانشگاه ها را نداشتند.

به گونه ای که دولت سلیمان دمیرل که به ممنوعیت حجاب در دانشگاه ها شهره دارد، درباره عدم اجازه ورود دختران محجبه به دانشگاه ها گفته بود: نمی توانید با حجاب به دانشگاه وارد شوید. این حکم دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا است. اگر می خواهید با حجاب درس بخوانید بروید جای دیگر . بروید به عربستان آنجا اجازه می دهند.

 

حال آنکه او پسر یک مادر محجبه بود. با اینهمه این سختگیری ها ادامه یافت و حتی نماینده زن محجبه نیز از مجلس رانده شد .

 

و با آغاز اقتدار رجب طیب اردوغان نه تنها این مساله رفع شد بلکه دولت اردوغان نیز هرگز رفتار تبعیض آمیز با زنان بی حجاب نداشته و فارغ از مساله پوشش زنان محجبه و بی حجاب در عرصه های مختلف در ترکیه فعالیت می کنند و تنها این زنان سکولار بی حجاب هستند که گاه با رفتارهای بد خود با زنان محجبه خبرساز می شوند چرا که سکولارها هنوز هم قادر به پذیرش ازادی پوشش نیستند و در این زمینه مستنبدانه به نقد و تحقیر می پردازند.

One thought on “اردوغان: دیگر در ترکیه دعوای محجبه و بی حجاب نخواهیم داشت و زنان چه بی حجاب و چه محجبه کنار هم در همه عرصه ها حضور خواهند یافت

Comments are closed.