شورش ترسناک و فضیلت محافظه‌کاری / محمود صدری

🌀آنچه این روزها در خیابان های چند شهر ایران رخ داده، یعنی عصیان مردمِ به جان آمده از ناکارآمدی، نتیجه خوبی ندارد و حاصلش اصلاح امور و بهبود اوضاع نخواهد بود.

🌀در کشورهایی که نظامات سیاسی شان، سروسامانی معقول تر از ایران دارد، منظر اعتراض و مقصد اعتراض و نتیجه اعتراض قابل احصا یا دست کم قابل برآورد تقریبی است.

🌀آنجا مطالبه معترضان، «حکمرانی خوب» است که هزینه تحقق آن، استعفای یک دولت، برگزاری یک انتخابات و شکل گیری یک دولت جدید است.

🌀در نظام های بسامان، آن چیزی که «دولت» خوانده می‌ شود، موجودیت سیاسی ماندگاری است که با تغییر «حکومت» یا قوه اجرایی، گردی بر آن نمی نشیند.

🌀اما در ایران، محتمل ترین نتیجه اعتراض، بلوای توده بی هدف و رفتار خشماگین دولتی است که ابزار تغییر مسالمت آمیز در آن تعبیه نشده است.

🌀 اینجا حتی الفاظ دولت و حکومت در جای خود قرار ندارند و نامشان عوض شده است.

🌀بخش ماندگار و پایدارِ سامان سیاسی و کشور، که همه جای جهان نامش دولت است، اینجا حکومت خوانده می شود و بخش اجرایی و دگرگون شونده آن، که همه جای جهان نامش حکومت است، اینجا دولت نامیده می ‌شود!

🌀معترضان، علاوه بر اینکه، با تاسی به نخبگانشان، این الفاظ جابجا شده را به کار می‌ برند، هنگام اعتراض هم آنها را یکی می انگارند.

🌀وقتی فریاد «مرگ بر» سر می دهند، انگار مرگ نظم و نظام را سر می دهند نه حذف کاستی ها و ناکارآمدی ها یا حداکثر عوض شدن قوای اجرایی را.

🌀در چنین فضایی، مطالبه «حکمرانی خوب» ناممکن می شود و اعتراض، معطوف به ویرانگری است.

🌀دولت و حکومت ایران، در بهار آرامش و اقتدارش، اندیشه و عمل حزبی را عبث شمرد و راهش را سد کرد، وگرنه امروز و در زمستان ناآرامی و فتور، شاید عنان توده به جان آمده در دست شخصیت ها و احزاب شناخته شده ای می افتاد که حتی اگر هم خواستار سرنگونی حکومت (قوای اجرایی) بودند، اقلا به حفظ دولت بعنوان نماینده اقتدار ملی هم می اندیشیدند.

🌀دریغ از بهاری که همه اش به چهچهه گذشت و دانه ای اندوخته نشد.

🌀حال که چنین شده است، امروز برای جلوگیری از تباه شدن همه چیز، باید به فضیلت محافظه کاری اندیشید که شاید لگامی باشد بر شورش ترسناک.

🌀این محافظه کاری، شجاعت زیادی می خواهد که امیدوارم در نخبگان ایرانی، خاصه مخالفان دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و نگذارند گوی بلورین میهن از دست دولت بیفتد.

🌀مقصد پیش روی معترضان انقلاب و اصلاح نیست، شورش و ویرانگری است.