آقای خاتمی *این تذهبون* / میثم بازیاری

۱۵ راهکار سید محمدخاتمی برای برون رفت از بحرانی که نظام اسلامی بدان دچار شده ناامید کننده تر از آن بود که تصور می‌شد.
راهکارهای ۱۵گانه آقای خاتمی می‌توانست گره گشای وضعیت فعلی باشد اگر از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود به ۳۰سال رهبری جاهلانه خود پایان دهد و اجازه بدهد دموکراسی و قانون بدون وجود داشتن ولایت مطلقه فقیه در کشور حاکم باشد.
راهکارهای آقای خاتمی پیش از آنکه راهکاری به نفع مردم باشد راهکاریست برای استقرار ولایت فقیه
راهیست برای ادامه رهبری علی خامنه ای و استمرار ۳۰سال کوته بینی و دیکتاتوری رهبر ایران
به نظر می آید آقای خاتمی هم مثل رهبر ایران صدای مردم را نشنیده است.
سید محمد خاتمی با راهکارهایش میخواهد به عمر رو به پایان ولایت فقیه بیفزاید
نادیده گرفته شدن صدای مردم به امری عادی بین جناح های سیاسی ایران تبدیل شده
چرا که آنان نیک میدانند چه اصولگرا باشند و چه اصلاح طلب یا معتدل نقشی در آینده ایران نخواهند داشت.
تا وقتی که در زیر علم ولایت فقیه شمشیر میزنند فرسنگ ها با مردم ایران فاصله دارند

دلم میسوزد به حال عزیزانی که در زندان های نظام اسلامی میپوسند و هیچ کسی به فکر آنان نیست، چون با استمرار ولایت مطلقه فقیه امیدی به اصلاح هیچ امری نیست
باید از آقای خاتمی پرسید این تذهبون…