پشت پرده ی توطئه ی کنسرت گذار وابسته به بیت آقای خامنه ای ( کیان محمدی ها )برای تیر خلاص به تتلو / حسن مقیمی

اگر فردی باشی که هیچگونه شهرتی نداشته باشی و تنها معروفیت شما در بین اقوام و خانواده و دوستان باشد.به شما بگویند بالای سر تخت خواب شما دوربینی کار گذاشته ایم اما به شما قول میدهیم که این دوربین خاموش یا اصطلاحا دی اکتیو است.برای چند لحظه تجسم کنید.چه حسی به شما دست خواهد داد.به این فکر نمی کنید دوربین خاموش چرا باید بالای سر تخت خواب من باشد.

قضاوت با شما

حال دایره این فاجعه را می گسترانیم .امیر تتلو خواننده محبوب و منفور این روزهای موسیقی ما با چنین صحنه ای مواجه میگردد.
بیاییم اگر حق را میخواهیم بگوییم و بر اساس آن چنین حملات وسیعی به او داشته باشیم .قضاوتی بحق باشد.

 

آیا قرار داشتن دوربین غیر از این است که حداقل باید احتمال را داد دستی از قصد چنین رفتاری را انجام داده است برای تخریب و آتو گرفتن از تتلو.آقای کیان محمدی ها تهیه کننده ی غیر حرفه ای این روزهای موسیقی ما ، با ذکر این مسئله که وابسته به یکی از سران نظام میباشد چرا باید چنین رفتاری از او سر زند که قطعا میتوان بیان داشت تنها هدف تخریب امیر تتلو باشد که با شناختی که از تند مزاجی او دارند بتوانند ضربه نهایی و مرگ هنری و تیر خلاص را برای او به ارمغان آورند.

اما هدف از نوشتن این مطلب قطعا هیچگونه حمایتی نیست و در نهایت در رفتار غیر حرفه ای این مجموعه شکی نیست اما امیدوارم باعث گردد این حجم از حملات غیر معقول را با بیان این مطلب توانسته باشم به قضاوتی عادلانه تبدیل کنم.

ظلم آشکار است وقتی که صداوسیما به تمسخر به لغو کنسرت میپردازد و مجری متشخص او آقای نیما کرمی تنها با اشاره به بخشی از گفته کنسرت گذار او چنین در رسانه ی اصطلاحا ملی به تمسخر می پردازد در حالی که قبل از کنسل شدن این کنسرت هیچ گونه حمایتی از او نشده است.

و پس از گسترش و رسانه ای شدن این موضوع کیان محمدی ها، تهیه کننده وابسته به بیت آقای خامنه ای با تکذیب تمامی این موارد از زیر تمامی اتهامات فرار میکند و تمامی مسئولیت را به دوش خواننده کار می اندازد.

One thought on “پشت پرده ی توطئه ی کنسرت گذار وابسته به بیت آقای خامنه ای ( کیان محمدی ها )برای تیر خلاص به تتلو / حسن مقیمی

Comments are closed.