‏⁧‫تحریم‌های آمریکا‬⁩ چند پله از تحریمهای سال ۹۱ پائین تر است پس چرا ملموس تر است ؟!

 

حسین رزاق

 

اتحادیه اروپا ما را تحریم نکرده

و تحریمهای نفتی هنوز شروع نشده،

اما چرا نتیجه‌ی تحریمهای این دوره ملموس‌تر شده،

معیشت مردم بشدت مورد تهدید قرار گرفته

و مردم شوریده‌اند؟

‏سال۹۲ مردم با امید برای تغییر

و کم شدن سایه جنگ و تحریم از سرشان

به ⁧‫روحانی‬⁩ رأی دادند

اما پس از رسیدن به توافق ⁧‫برجام‬⁩

نظام پولهای مسدود شده‌ را پس گرفت

و تجارت با دنیا را بسرعت آغاز کرد

اما با ثروت و درآمد کسب شده در پسابرجام

بسرعت در منطقه دست به ماجراجوئی زد

و خاورمیانه را بهم ریخت!

مردم فهمیده‌اند مقصر اول و اصلی از دست رفتن برجام

و ظهور دوباره‌ی سایه‌ی تحریم

«نظام» است،

همانطور که باعث و بانی اول افتادن کشور در ورطه‌ی نابودی

و رسیدن به راهکاری به اسم برجام

«نظام» بود.

حالا دیگر ‏مردم آتش افروزان را نمیخواهند

و دیگر به برجام یا برجام نویس دیگری بعداز روحانی نمیخواهند فکر کنند.

روحانی آخرین گزینه‌ی «نظام» بود برای مذاکره!

مردم به گزینه‌ای فکر میکنند که دیگر در آن ماجراجویان حضور نداشته باشند

تا شاهد هزینه شدن ثروتشان در آتش افروزیها نباشند.

مردم دقیقا از سیاست‌های هسته‌ای،

صدور انقلاب

و بسته بودن دایره‌ی خودی‌ها

خسته شده‌اند

چرا که این سیاستها کاملا در راستای فساد و غارت سیستماتیک پیش میروند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

 

 

One thought on “‏⁧‫تحریم‌های آمریکا‬⁩ چند پله از تحریمهای سال ۹۱ پائین تر است پس چرا ملموس تر است ؟!

Comments are closed.