عبادت کنندگان سرکوبگری که نماز می خوانند تا دیده شوند

 

علیرضا افشار

 

هیچ وقت حال خوبی نداشتم از دیدن عبادت کنندگانی که نماز می خوانند که دیده شوند،

و در همان لحظه عبادت حقوق از بیت المال میگیریند…

نانشان در خون مردم است

و قبله شان فرعون زمان

و در طاعت لات و هبل کمر به خدت دوتا…

 

خلاصه ماجرا …
*
الان وضعیت مملکت این است :

ما در یک هواپیمای مسافربری بزرگ تعداد زیادی مسافر هستیم ؛

کادر پروازی بشدت ناشی و نالایق و دزد و نادان ،

هدایت هواپیما را برعهده دارند؛

از سوی دیگر یک کادر پرواز عاقل و دانا و دلسوز هم بین مسافران نشسته اند

و سعی دارند از راه منطق و بطور مسالمت آمیز و تدریجی، کنترل هواپیما را بدست بگیرند ؛

تعدادی از مسافرین نادان هم قصد دارند با عربده کشی و فحاشی و شکستن پنجره های هواپیما یا علامت دادن به هواپیمای جنگی دشمن ،

وضعیت را سریعتر دگرگون کنند

و ضمن این خل بازیها ،

به آن کادر شایسته مسالمت جو و دلسوز هم توهین می‌کنند؛

به همین سادگی و البته مزخرف و تباه …

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما