قسم به قلم وقتی اجیر نشده باشد

 

میثم بازیاری

 

امروز روز خبرنگار است

گنجانده شدن یک روز در تقویم ملی به نام روز خبرنگار خود از اهمیت این حرفه خبر میدهد.

۱۷ مرداد روزی است ویژه برای پاسداشت فعالیت های اصحاب رسانه درکشور

فعالان عرصه رسانه، هر روز برای ثبت لحظه به لحظه اخبار و رویدادهای محله، شهر، استان و فراتر از مرزهای این سرزمین پهناور در کشورهای خارجی حضوری پررنگ و فعال دارند و گاهی هم با نثار جانشان وقایع مهم تاریخی را به ثبت می رساند.

موسسه ارزشیابی کریر کست آمریکا که سال ها در رابطه با انواع و اقسام مشاغل دنیا فعالیت می کند به تازگی لیست بلند بالایی منتشر کرده که در آن خبرنگاری پر استرس ترین شغل دنیا معرفی شده است

اما آنچه این حرفه را در نزد افکار عمومی زیر سوال میبرد وابسته بودن قلم و اندیشه یک خبرنگار به یک طیف و جریان خاص سیاسی در کشور و وارونه نشان دادن حقایق است.

خبرنگار آزاد و آزاده هست تا زمانی که خودش و قلمش اجیر نشده باشد.

خبرنگار زمانی از نظر اخلاقی به پایان میرسد که مزدور و مواجب بگیر خودکامگان باشد

شرافت کاری خبرنگار و اصحاب رسانه زمانی از بین می رود که نسبت به دردها و مشکلات مردم بی اعتنا باشند و قلمشان از مردم ننویسد

اندیشه یک خبرنگار و اصحاب رسانه تا زمانی قابل ستایش است که وامدار هیچ جریان و گروه و حزبی نباشد.

اگر تا همین دیروز هم قلم و اندیشه امان در خدمت مردم نبوده از امروز تغییر کنیم و جز با مردم و برای مردم نباشیم.

عهد کنیم جان را فدای کشور و مردم کشور کنیم اما شرافت کاریمان را زیر پا نگذاریم.

ما میتوانیم جاودانه تاریخ باشیم اگر مزدور نباشیم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما