دیپلماسی سپاه قدس در فلسطین

 

مهرداد شاکری

 

انگار نافشان را با تفرقه و نفاق بسته اند

میلیاردها دلار از سرمایه های ملی کشور را در راه ایجاد تفرقه و نفرت پراکنی در منطقه و جهان هزینه می کنند

خون می کارند تا خون درو کنند.

با جدی شدن امکان صلح بین حماس و اسرائیل حاکمیت ایران به تکاپو افتاده تا به هر نحوی ادامه مذاکرات صلح را با چالش های جدی روبرو کند

صلح میان اسرائیل و فلسطین می تواند یکی از شعارهای اصلی حاکمیت را که طرفداری از مردم فلسطین و مبارزه با اسراییل باشد از تب و تاب بیندازد و موجودیت حاکمیت به خطر بیفتد.

در همین راستا سپاه قدس به نیابت از طرف رهبر ایران و سپاه پاسدارن در طی روزهای اخیر با اعزام یک هیات بلند پایه نظامی به طور محرمانه و پنهانی به فلسطین با سران حماس برای ادامه جنگ با اسراییل به گفتگو نشسته است.

سپاه یک بسته پیشنهادی مالی و نظامی و تسلیحاتی را برای یک سال آینده با سران حماس در میان گذاشته است .

دلارهای نفتی ایران میتواند صلح میان فلسطین و اسراییل را تا سال ها به تعویق بیندازد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما