واکنش رحمت الله حافظی به رد لایحه تحقیق و تفحص از شهرداری توسط مجلس: جای تاسف است که خانه ملت، جرات بررسی عملکرد شهرداری را ندارد/ منتظر رسوائی هزاردستان خواهیم ماند، آن روز دیر نخواهد بود

 

نگام ، سیاسی _ رحمت الله حافظی در حساب توییتری خود نوشت: برای بار دوم، تحقیق وتفحص از شهرداری تهران درمجلس رای نیاورد.جای بسی تاسف است که خانه ملت،جرات بررسی عملکردشهرداری حتی برای اثبات صحت عملکردتیم مدیریتی قبل راندارد.

رحمت الله حافظی در حساب توییتری خود نوشت: برای بار دوم، تحقیق وتفحص از شهرداری تهران درمجلس رای نیاورد

جای بسی تاسف است که خانه ملت،جرات بررسی عملکردشهرداری حتی برای اثبات صحت عملکردتیم مدیریتی قبل راندارد.

منتظر رسوائی هزاردستان مجلس خواهیم ماند،آن روز دیر نخواهد بود. مبارزه با فساد فراجناحی است.

One thought on “واکنش رحمت الله حافظی به رد لایحه تحقیق و تفحص از شهرداری توسط مجلس: جای تاسف است که خانه ملت، جرات بررسی عملکرد شهرداری را ندارد/ منتظر رسوائی هزاردستان خواهیم ماند، آن روز دیر نخواهد بود

Comments are closed.