خوشبختانه در صحنه سیاست کسی قابل حذف نیست

 

حجت مدیریان

 

اگر ایجابی و مثبت نگاه کنیم میبینیم در سالهای اخیر اتفاقات خوبی بین اهل سیاست در جریان است و لازم است که بهتر و غنی تر شود .

۱- حضور مذهبی ها و طرفداران پر و پا قرص نظام در شبکه های اجتماعی عالی است ، فقط کاش بقیه را هم ببینند و نظرات دیگران را هم بخوانند و برای بقیه هم مثل خودشان حق حیات سیاسی قائل باشند.همین حضوراگر به دیالوگ منجر شود بسیار کمک کننده و تعدیل کننده است و باعث بلوغ همه خواهد شد. البته این موضوع در باره همه جریانات کم و بیش صدق میکند .

۲ – حضور طرفداران سلطنت پهلوی و بخصوص طرفداران شاهزاده رضا پهلوی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها و نیز اعتماد به نفس یافتن آنان پس از سالهای بعد از انقلاب به هر دلیلی باشد مبارک است و ارزشمند است چراکه آنها همیشه بوده اند و خودشان یک طبقه اجتماعی با ویژگیهای مشخص هستند و طبیعی است که عدم حضورشان در صحنه سیاسی کشور یک نقص بزرگ بوده است . فقط امیدوارم این عزیزان و بزرگواران با توجه به علاقه به فرهنگ لیبرالی و نئو لیبرالی در حوزه های نظری و فکری و فلسفی نیز حضور یابند و اندیشه هایشان را صورت بندی کنند و به نقد بگذارند و در ضمن بجای امید به دولت های آمریکا و اسرائیل به ملت خود امید داشته باشند .

۳ – جریان چپ سنتی و غیر مذهبی ما نیز در سالهای پس از انقلاب صدمات زیادی را تحمل نمود و خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد حضور آنان در صحنه سیاسی کشور هستیم واثر گذاری و رد پای اندیشه های آنان در داخل نظام قابل مشاهده است . من معتقدم این جریان نیز مثل سایر جریانات سیاسی کشور سیر مثبت و خوبی داشته و میبینیم علی رغم دادن هزینه های فراوان، در میدان منافع ملی ایران حضور دارند و اندیشه هایشان با اکستریمینیزم فاصله دارد و نقش ملی و تعدیل کننده آنان قابل تقدیر است .( بجزحلقه چپ افراطی و اسرائیلی حزب کمونیست کارگری ).برخی از این عزیزان نسبت به روسیه تعصب دارند که به نظرم غیر معقول است .

۴ – در مورد اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها و نیز جریان اعتدالی آقای روحانی سکوت میکنم و به دوستان واگذار میکنم .چون خودم به این جریان های فکری دلبستگی دارم.

۵ – مجاهدین خلق متاسفانه از نظر من کارنامه خوبی ندارند و متاسفانه همچنان مسیر بیسوادی ( به لحاظ نظری ) و وابستگی به ارتجاعی ترین جریان آمریکا و ضد ملی بودن را دنبال میکنند و امید وارم هیچگاه در این کشور به قدرت نرسند و البته آرزو دارم که مسیر اصلاح و بازنگری در اندیشه های جزمی خود را انتخاب کنند .

۶- سایر جریانات سیاسی و فکری هم مثل جمهوری خواهان سکولار و … وجوددارند که دوستان میتوانند تکمیل نمایند و برای همه آرزوی بهروزی و خیر و موفقیت در خدمت به میهن دارم.

حقیقت اینست که حضور همه ما کنار یکدیگر و رقابت عادلانه و مهربانانه و البته با پر هیز از خشونت وگرامی داشتن ملیت ایرانی و منافع ملی ایران و مدارا میتواند امید بخش باشد و فراموش نکنیم که هر جریانی که یک شبه حاکم گردد یک شبه هم خواهد رفت . کار سیاسی واقعا به فهم تئوریک ، تلاش و نظم فکری و سازماندهی و صبر نیاز دارد .

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما