گویا فقط محمود صادقی و علی مطهری نماینده های واقعی مردم هستند

 

شهره عاصمی

 

اگر نماینده ها نماینده ی واقعی مردم بودند

وضع کشور با همین قانون اساسی دست و پا شکسته خیلی می توانست بهتر باشد.

گویا فعلا نماینده های جدی و معترض در مجلس فقط محمود صادقی و علی مطهری هستند.

ممکن است خواسته های من با این دو نماینده اختلاف های اساسی داشته باشد.

ولی وظیفه خودم می دانم شرافت و حس مسئولیت آنها را در قبال ملت تحسین کنم.

دیگرانی هم بوده اند که اینجا و آنجا اعتراض کرده اند ولی نه مداوم.

از خودم می پرسم چرا زبان بقیه را موش خورده؟

آیا این ها منافعی در فساد اقتصادی دارند؟

پرونده هایی دارند که می ترسند پرونده ها رو بشود؟

آیا اصلا دغدغه هایشان مشکلات ملت است؟

به هر صورت در آمریکا مردم برای خواسته هایشان فشار زیادی روی نماینده هایشان می گذارند.

یا پیغام تلفنی می فرستند و یا اعتراض جمعی می کنند و یا راه های دیگری را انتخاب می کنند.

نمی دانم در ایران ملت خسته و زخم خورده با نماینده هایشان تماس برقرار می کنند یا نه؟

این هم راه موثری است.

این نظام قدرت مجلس را به خوبی می داند که شورای نگهبانی برای رد صلاحیت نماینده های واقعی ملت گذاشته است.

عجب دوران سختی است برای هموطنان در داخل.

مگر می شود صدای درد مردم را از پیام های تلویزیونی شنید

و بی تفاوت بود.

قلب آدم واقعا به درد می آید

و لقمه غذا در گلو گیر می کند.

آرزوی تغییر و رفاه ملتم را دارم.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “گویا فقط محمود صادقی و علی مطهری نماینده های واقعی مردم هستند

Comments are closed.