ما درد می کشیم !!! آقایان ، روسا ،مملکت داران، بفهمید!!!!بفهمید!!! ما گرسنه و درمانده هستیم ، نه آسایش داریم نه امنیت

 

پوران ناظمی

 

من درد تورا زدست آسان ندهم
دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

 

صادقانه بگویم در ایران مرزهای رفتاری تلاشگر و کنشگر اجتماعی و اندیشمند سیاسی در هم ریخته است مردم هر نقد اجتماعی را سیاسی “می پندارند .

اما من خوب میدانم هیچوقت تحلیلگر سیاسی خوبی نبودم اگر بودم باید راه فرار از این بدبختی ها را میدانستم

گویا تنها نعمت و رحمتی که خداوند عطایم کرده درد کشیدن” و درد دیدن” و همدردی” است

سلول به سلول” فاخته به فاخته” بند به بند پیکر کشورم آلوده گشته

قامت هم وطنم خمیده

اشک پدرانی که هزینه درمان فرزندان را ندارند.در بیکاری دائمی انگشت حسرت از زنده بودن و عاشق شدن و پدر شدن میگیرند…

آه مادرانی که قامت به دروغ صاف میکنند تا مادر بمانند

نگاه جوانانی که ناتوان ودست بسته به این دو خیره میشوند ومیفهمندآینده ای نیست

ما درد می کشیم !!!آقایان، روسا ،مملکت داران، بفهمید!!!!بفهمید!!! ما گرسنه و درمانده هستیم .نه آسایش داریم نه امنیت

بچه هایمان جلوی چشممان پرپر میشوند

دیگر به چه رویی میگویید تحمل کنیم؟؟

به چه امیدی؟؟جنگل وکوه دشت

برکه و چشمه و دریا را خشکاندید

زمین دهان باز کرده وتنها شوری اشک آسمان را نشان میدهد .

امروزِ ما “درمقابل فردایِ فرزندانمان” فرق باغ کویری نیمه سبز و سوخته است .

اینقدر درد دیدیم که مرگ را باور کردیم.

لحظه در لحد گذاشتن، قیامت، نکیر و منکر…وقتی تنها دارایی همه تکه کرباسی سفید است نه کلاه است ونه عمامه نه رشوه دهنده نه رشوه گیرنده …

مرگ تنها” دیر و زود دارد ،نه سوخت و سوز ”

دیروز در مجلس آخرین تردیدِ وامید ملت از بین رفت یقین کردیم همه از بالا تا پایین میدانید… اما دندانِ تیزِ طمع’ و چشم فراخِ قدرت طلبی نمی گذارد ببینید .

آقایان برای آخرین بار میخواهم صدای بیشترین مردمم باشم

مردمی که چشمشان بر غبار جاده به امید جمعه و فریادرسی خشکید .

فریاد زحمتکشان و مظلومان

صدای مردم مظلوم شمال ومحروم جنوب .به هرکجا نگاه میکنم جز بدبختی و فلاکت نمی بینم

ما نگاهمان بشما خصمانه “نیست

کینه نداریم ،شماتت نمیکنیم ..

اصلا فرض را بر این میگذاریم با

نیت خیر” آمدید به هدف آبادانی مملکت و آسایش ملت و سربلندی دین

اما نمی دانستید راه سخت است و دشمن در کمین ..

بابت زحماتی که کشیدید سپاسگزاریم .

بابت آنچه سهم خود از سفره انقلاب میدانید، هیچ اعتراضی نداریم “حلالتان”

به خداوند قسم ما مردم نه چپ می شناسیم نه راست نه مجاهد نه منافق

ما هرکس به هر زبانی ذره ای امید به آسایش و امنیتمان بدهد را پشتیبانی میکنیم

اما دیگر بس است

ما تعهد ودِین خود را به کشور و اسلام و نظام ادا کردیم

اینک شما گوشه ای از راستی”و انصاف خود را نشان دهید ..

ما نه براندازیم “نه اصلاح طلب” نه اصولگرا “ما دشمن مملکت و مردم ودین وفرهنگ خود نیستیم

با افشاگریهای دیروز مجلس دلیل بدبختی و فلاکتمان معلوم شد

عده ای دوست نادان”!! وعده ای

دشمن دانا””!!! بهم پیوسته اید

که نتیجه اش برباد رفتن نسل و دودمان ایران وایرانی است

دیگر چیزی برای غارت یا تجربه نمانده

به کدام قِسمت چشم دوخته اید؟؟؟

صادقانه بگوئید تا شرافتمندانه تقدیم کنیم

اما بروید ….

بروید شاید بتوانیم

مانند “گرجستان” بی هیچ خشونت و خونریزی

“یک انقلاب درونی را شروع کنیم ”

آنجا عده ای جوان وطن پرست ونیک کردار با کمک اندیشمندان باتجربه و سالم

شروع به پاکسازی و دوباره سازی کشورشان کردند

با رشوه و غارت مقابله کردند

متخصص ودانشمند بکار گرفتند و….

گرجستان بسرعت دارای حکومت سالم و دموکراسی گشت

میبینید ؟ قرار نیست همه جا سوریه بشود ….

راهها و تجارب دیگر و بهتری هم هست

یا رهایمان کنید

یا شروع کنید

ما فقط آسایش میخواهیم

” آسایش وامنیت”….

ما هر لحظه مرگ را میبینیم و”باکی” نداریم بخاطر فرزندانمان جان فدا کنیم

اما شما انتخاب کنید

زندگی شرافتمندانه و مرگ باعزت ؟؟؟

یا بر ناله ها و درد مردم خیمه زدن و عشرت؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما