اعتراف امیر تتلو به فرمایشی بودن پست های اینستاگرامی اش،باز هم پای بیت رهبر و سپاه در میان است

 

مهرداد شاکری

 

در آخرین پست اینستاگرامی امیرحسین مقصودلو ( تتلو )

ناگفته های بسیاری در چند خط بیان شده

امیر تتلو از فرمایشی بودن پست های اینستاگرامی اش سخن می گوید

از حکم ده سال زندان و ممنوع الخروجیش

ده سال زندانی که چون چماقی بر سرش بوده

و او را به گذاشتن پست های فرمایشی از طرف بیت رهبری و سپاه مجبور کرده

اگر به پست ها و اظهار نظرهای تتلو در این مدت دقت کنیم

و جهت گیری های سیاسی اش به نکته های مهمی پی خواهیم برد

حمایت تتلو از رییسی، توهین به آتنا، حجاب اجباری و جهت گیری های تند سیاسی وی هیچکدام دیدگاه خود تتلو نبوده

تتلو بازیچه ای بود در دست بیت رهبری و سپاه

حالا میتوانیم متوجه شویم که توهین به دختر ۷ ساله ای به نام آتنا دیدگاه و توهین مستقیم بیت رهبری و سپاه بوده است.

تتلو از رییسی حمایت نکرد بلکه این بیت رهبری و سپاه بود که تتلو را مجبور به حمایت از رییسی کرد.

دخالت مستقیم در انتخابات و حمایت بیت رهبری از یک کاندیدای خاص به همراه سپاه دیگر انکار شدنی نیست.

خدا میداند چه تعداد از هنرمندان این کشور با ترس از زندان و شکنجه و … مجبور به جهت گیری های خاص سیاسی به نفع حاکمیت شده اند

تاختن و ویران کردن شخصیت تتلو از طریق سیمای میلی نشان میدهد که تاریخ مصرف تتلو برای حاکمیت تمام شده است.

بعید نیست تتلو را حذف فیزیکی کنند

تا از افشاگری های خاص و گسترده وی در امان بمانند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “اعتراف امیر تتلو به فرمایشی بودن پست های اینستاگرامی اش،باز هم پای بیت رهبر و سپاه در میان است

Comments are closed.