آیا گره مذاکره با آمریکا باز خواهد شد؟

 

امیر عطایی

 

این نگارنده به ۲ دلیل اعتقاد دارم که ایران در کوتاه مدت و حتی میان مدت به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نخواهد کرد

و تمام تحریمها و مشکلات را به جان خواهد خرید،

اما دلایل:

۱- آمریکا پیش از این تحریمهای بسیار شدیدی را به عراق دوره صدام حسین تحمیل کرده بود،

بیش از یک دهه برنامه نفت در برابر غذا.

این تحریمها هرگز موجب تغییر حکومت صدام نشد

و در نهایت حمله نظامی بود که پرونده این دیکتاتور را بست.

در کره شمالی نیز که چندیدن دهه تحت شدیدترین تحریمهای خود خواسته رهبران آن

و در این اواخر تحریمهای کمر شکن آمریکا قرار داشته،

جز فقر سراسری و بی سابقه حاصلی نداشته

و دیکتاتوری آن با قدرت تمام در راس حکومت قرار دارد!

۲- طرفین هر مذاکره ای باید چیزی بدهند تا چیزی بگیرند،

ایران در صورتی که پشت میز مذاکره بنشیند، چه چیزی برای امتیاز دادن دارد؟

تقریباً هیچ!

دست جمهوری اسلامی برای بازی قویاً خالی است.

با تکیه بر دو دلیل فوق،

و تاکید بر این نکته که رهبری جمهوری اسلامی

بسیار سرسخت تر و یک دنده تر از دیکتاتوری های کره شمالی و عراق بوده

و نیک می داند که هر گونه ارتباط سیاسی با آمریکا می تواند به سرنگونی اش منجر شود.

لذا تا زمان رهبری آقای خامنه ای

نمی توان انتظار هیچ گونه گشایشی در رابطه ایران و آمریکا را داشته

و مردم ایران باید خود را برای روزهای بسیار سخت و طاقت فرسا ناشی از تحریمها آماده کنند…

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما