کارخانه های شیمیایی سپاه در خدمت طالبان

 

مهرداد شاکری

 

با شروع تحریم های آمریکا بر علیه ایران

و محدود شدن منابع مالی حاکمان کشور

و عدم دسترسی حاکمیت به بازارهای جهانی

و در ادامه آن خالی شدن خزانه حاکمیت از دلارهای نفتی ،

سپاه پاسداران راه جدیدی را برای افزایش منابع مالی خود در پیش گرفته است.

تجارت مواد مخدر یکی از پول سازترین تجارت های سیاه و کثیف در جهان به شمار میرود.

بازارعرضه و تقاضای مواد مخدر روز به روز در دنیا در حال گسترش می باشد.

افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا

این روزها جولانگاه مافیای عظیم مواد مخدر

به کارگزاری گروه طالبان

و پشتیبانی و هدایت سپاه پاسداران می باشد.

با توجه به پایین بودن هزینه ساخت مواد شیمایی در ایران

که در ساخت هرویین مورد استفاده قرار میگیرد ،

سپاه پاسداران با افزایش تعداد کارخانه های زیرزمینی

ساخت مواد شیمیایی خود در استانهای جنوبی کشور ،

مواد مورد نیاز ساخت هرویین را

به طور گسترده در اختیار طالبان قرار داده

و هرویین به دست آمده را

پس از تحویل گرفتن از طالبان

به طور گسترده و سازمان یافته

به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می نماید.

مافیای مواد مخدر سپاه

عصای دست این روزهای حاکمیت

در به دست آوردن پول های کثیف می باشد.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما