پهباد های سپاه آسمان سوریه را قرق کرده اند

 

مهرداد شاکری

 

با کشته شدن مغز متفکر صنایع نظامی سوریه ،

‘باعبدالعزیز اسبر’ رئیس ‘مرکز تحقیقات علمی’سوریه

که از او به عنوان یکی از یاران نزدیک بشار اسد و قاسم سلیمانی یاد میشود

و با توجه به تغییر رویکرد سپاه قدس

نسبت به افزایش توان رزمی در جنگ های الکترونیک و سایبری

و نیاز سپاه قدس به حضور مستمر در سوریه

و در نزدیکی مرزهای اسراییل،

صنایع هوافضای سپاه پاسداران

دستور ساخت پهبادهای شناسایی و جنگنده ایرانی

جهت حضور در آسمان سوریه

را را در دستور کار قرار داده است.

قاسم سلیمانی با بهره گیری از توان هوافضای سپاه

خواستار ارسال پهبادهای ایرانی به سوریه شده است.

نبرد با اسراییل وارد مرحله جدیدی گشته

پهبادهای ایرانی ماموریت دارند

ضمن حفاظت از آسمان سوریه

با بمباران مواضع ارتش اسراییل در بلندی های جولان ،

هزینه های زیادی را به ارتش اسرائیل تحمیل کنند.

ماجراجویی سپاه در خارج از مرزهای ایران پایانی ندارد.

در شرایطی که کشور نیاز به آرامش و امنیت دارد

سپاه با افزایش تنش های منطقه ای و فرا منطقه ای

می کوشد جنگی تمام عیار را به کشور و مردم تحمیل کند.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما