سخنگوی حزب اعتماد ملی: خبری از رفع حصر نیست

 

نگام ، سیاسی _ گرامی مقدم گفت: «در نطق دوم آقای حسین کروبی فرزند ارشد آقای کروبی، اظهار داشتند اخباری که اول دریافت کردیم این بود که شورای امنیت ملی تصویب کردند حصر برداشته می‌شود اما رفته‌رفته روشن شد که این اخبار واقعیت ندارد و حصر هم‌چنان برقرار است و هیچ‌گونه گشایشی در این خصوص به چشم نمی‌خورد.»

 

 سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: آقای حسین کروبی ضمن ابلاغ سلام آقای کروبی، پیرو پیام قبلی ایشان که خواستار انسجام اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی بودند،  بر وحدت اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کردند.

 

گرامی مقدم گفت : «در نطق دوم آقای حسین کروبی فرزند ارشد آقای کروبی، در خصوص اخباری که در هفته‌های گذشته، پیرامون برداشتن حصر مطرح شده بود ایراد سخن کردند. ایشان اظهار داشتند اخباری که اول دریافت کردیم این بود که شورای امنیت ملی تصویب کردند حصر برداشته می‌شود اما رفته‌رفته روشن شد که این اخبار واقعیت ندارد و حصر هم‌چنان برقرار است و هیچ‌گونه گشایشی در  این خصوص به چشم نمی‌خورد. درباره اوضاع جسمی و روحی آقای کروبی گفتند که ایشان در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. آقای حسین کروبی ضمن ابلاغ سلام آقای کروبی، پیرو پیام قبلی ایشان که خواستار انسجام اصلاح‌طلبان در شرایط کنونی بودند،  بر وحدت اعضای شورای مرکزی حزب تاکید کردند.»