وزیر معزول و اجرای پرده دوم افشاگری!

عیسی سحرخیز

 

علی ربیعی حال که از جانب نمایندگان محافظه کار و اعتدال گرای مجلس از مقام وزارت عزل و به داخل اجتماع پرتاب شده، در توئیتی افشاگرانه در برابر خاندان لاریجانی ایستاده و به طعنه آن ها را مستحق داوری و مجازات دانسته است؛ آن هم با اشاره و استعاره به کمک عبارتی از کتاب خواندنی “شازده کوچولو”.
نمی دانم نویسنده کتاب “زنده باد فساد” با هدفی خاص عنوان “شازده کوچولو” را برای یک “خاندان بزرگ” صاحب قدرت متولد عراق – که دو قوه از قوای سه گانه ایران را در اختیار دارند و مناصبی انتصابی را از جانب رهبر جمهوری اسلامی تصاحب کرده اند- برگزیده است یا هدفش تنها بیان این نقل قول بوده است که ” خودت را محاکمه کن. سخت ترین کار دنیاست، این که بتونی دوباره خودت قضاوت درستی داشت باشی و خودت را محاکمه کنی”.
این نوشته می تواند شروع خوبی برای دور جدید از زندگی علی ربیعی باشد- پس از خروج از دولت و حتی خروج از حاکمیت. بازگشتن به حرفه روزنامه نگاری از جایگاه عضو دولت و پوشیدن کسوت استادی دانشگاه، به جای ردای وزارت کار یا معاونت وزارت اطلاعات!
در این شرایط اگر او قادر باشد یک گام پیش بگذارد و سکوت محافظه کأرانه ی خود را بشکند و چون برهه ای که در جلسه استیضاح احساسی شد و عصبانی ، یا بغض کرد و به خشم آمد، مسلما می تواند، چه در جایگاه روزنامه نگاری و چه در مقام نویسندگی، جسورانه و افشاگرانه بگوید و بنویسد؛ چه از مسایل پنهانِ پشت پرده ها و اسرار نهانِ درون صندوق های سیاست و چه از ناگفتنی های حاکمیت!
حال که نمایندگانی چون “محمدقسیم عثمانی”، از بانیان استیضاح چهارشنبه وزیر کار در مجلس، با صراحت اعتراف می کنند که آن چه در خانه ملت گذشته “استیضاح نظام بود، نه علی ربیعی”، چرا نباید خود او پرده ی دوم این بازی افشاگرانه را اجرا کند و وظیفه ی ملی اش را انجام دهد و در نهایت جلد دوم کتاب “زنده باد فساد در جمهوری اسلامی” را- البته این بار واقع رایانه تر و افشاگرانه تر- بنویسد و
در اختیار افکار عمومی و ملت إیران قرار دهد!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما