احمدی نژاد، مردی که نمی خواهد فراموش شود!

امیر عطایی

 

از قرار احمدی نژاد در ویدیویی از روحانی خواسته که استعفا بدهد،

چرا که تحریمها موجب نارضایتی مردم شده و او سایر روسای قوا در این وضعیت مقصر هستنند،

خوب است بعضی گفته های ایشان در دوره ریاست جمهوریشان را با هم مرور کنیم:

“آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه‌دانتان پاره شود.”

“در ایران مردم می‌گویند این تحریم اصلا چی هست؟”

“مردم ایران چنان سیلی به آنها (کشورهای غربی و آمریکا) می زنند که راه خانه شان را گم کنند”

آیا احمدی نژاد از سلامت کامل روحی و ذهنی برخوردار است؟

واقعاً چرا او در خصوص حصر و انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ سکوت کرده؟

آیا او فراموش کرده که دلیل رییس جمهور شدنش فقط نزدیکی نظر ایشان به شخص معظم له بوده است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما