One thought on “عکس طنز روز : با بسته ی جدید ارزی قیمت دلار و کاهش دادیم / “قاوف”

✍️ دیدگاه شما 🙏