عراق و منافع ملی، ایران و منافع روسیه / میثم بازیاری

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با پیروی از تحریم های امریکا بر علیه ایران نشان داد که در عالم سیاست ،اولویت یک سیاستمدار وطن پرست حفظ منافع ملی است.
بعد از حمله امریکا به عراق و سرنگونی صدام ،جمهوری اسلامی کوشید با انواع ترفندها و حیله ها و هزینه های چند صد میلیارد دلاری در عراق جای پای خود را در عراق بحران زده مستحکم کند.
ایران بنا داشت خاری باشد در چشم امریکا در عراق
اوج این رفتار و صرف هزینه های میلیاردی با نبرد با داعش در عراق انجام گرفت.
طبق صحبت های آقای روحانی ایران در مبارزه با داعش و تروریسم حاکم بر عراق در همه جبهه ها در کنار دولت و مردم عراق بود و شکست داعش در عراق بدون حضور ایران امکان پذیر نبود.
مقامات عراقی به این نکته ها خوب واقف هستند.
تا جایی که منافع ملیشان به خطر نیفتد در حرف قدردان نظام ایران هستند.
اما اگر منافع ملیشان ایجاب کند براحتی همه را قربانی مردم خود خواهند کرد.
حیدرالعبادی به سیاست مداران ما درس وطن پرستی داد.
او نشان داد که به منافع ملی و مردمش پایبند است.
اما ما کجای کاریم
از نظر حاکمیتِ ایران ، منافع ملی یعنی باج دادن های مکرر به روسیه و پوتین برای حفظ حاکمیت.
منافع ملی ما در نزد حاکمیت ، منافع ملی روسیه می باشد.
روسیه نه یک دوست خوب و نه یک شریک استراتژیک است برای ما
روسیه فقط و فقط به فکر منافع ملی خودش می باشد.
راس نظام و حاکمیت دوشادوش پوتین ضمن رها کردن کشور به حال خود سعی میکنند به حفظ منافع ملی روسیه بیندیشند چرا که بقای آنان بسته به خشنودی روس ها از آنان دارد.
مردم ایران قربانیان بزرگ حفظ منافع ملی روسیه هستند.

One thought on “عراق و منافع ملی، ایران و منافع روسیه / میثم بازیاری

Comments are closed.