تشکیل صف های فروش دلار و طلا در آنکارا

 

علی مرادی

 

در پی فراخوان اردوغان مبنی بر فروش ارز و طلا از سوی شهروندان

برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی،

در آنکارا در مقابل صرافی ها و طلافروشی ها صف هایی بلند تشکیل شده است.

شایستگی های مردم ترکیه در حمایت و پشتیبانی از پول ملی

و جلوگیری از سقوط ارزش لیر و ورشکستگی دولت برخواسته از اراده جمعی ،

قابل ستودنی و واجد احترام است .

مقایسه رفتار مسئولانه این ملت بزرگ

در نحوه تقابل با تحریم های آمریکا و رفتار ما مردم ایران

که به صرافی ها هجوم آوردیم تا دلار بخریم

و آن را در خانه های خود ذخیره کنیم ،

نشان دهنده فاجعه عمیقی

از عدم وجود همگرایی و اتحاد و اعتماد ملی در بین ما ایرانیان است .

جا دارد که به احترام ملت ترکیه از جای خود بلند شویم

و کلاه از سر خود برداریم .

متاسفانه قبل از آنکه تحریم های آمریکا باعث زمین گیر شدن ملت ایران شده باشد خ

ود مردم ایران در حال زمین گیر کردن خودشان هستند .

ما مردم بسیار خود پسند و خودخواهی هستیم

که منافع فردی کوتاه مدت خود را

تحت هیچ شرایطی فدای منافع جمعی دراز مدت کشور و مردم خود نمی کنیم .

ما مردم ایران این گونه تربیت شده ایم .

در هیچ کجای کتب و آموزه های بازمانده از ادیبان و شاعران و اندیشمندان ایران نیز

بر داشتن حس و تعهد جمعی تاکید خاصی نشده

و بجز چند استثنا ،

بیشترین تاکید بر محافظت و مراقبت از ذات و مال خود در برابر طوفانها و شداید است !!

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما