دیواری به کوتاهی دولت / مهرداد سایه وند

جناب آقای دکتر روحانی
🌀می خواهم به شما بنویسم، اما نوشتن برای شما به این دلیل نیست که عامل همه ی مشکلات و نابسامانی های اقتصادی و سیاسی امروز را شما و دولتتان بدانم بلکه واقعیت این است که دیواری کوتاه تر از دیوار شما پیدا نمی کنم. اصلا می خواهم خطاب به شما بنویسم، به شما که گفتید به عقب بر نمی گردیم، به شما که گفتید از آزادی های مدنی دفاع می کنید، به شما که گفتید اقتصاد را سامان می دهید، به شما که افتخارتان کنترل تورم بود، به شما که ادبیاتتان با بقیه فرق داشت و به شما که قرارتان بر تدبیر و امید بود.
آقای رییس جمهور
🌀من به شما رأی دادم تا از جنگ نگویید، به شما رأی دادم تا آرامش را ارمغان بیاورید، به شما رأی دادم تا آزادی را تضمین کنید، به شما رأی دادم تا اقتصاد شفاف باشد، به شما رأی دادم تا شاهد جهش های ناگهانی قیمت ها نباشم، به شما رأی دادم تا معلمان، کارگران، پرستاران و کارکنان دولت نگران معیشت و آینده فرزندانشان نباشند.
جناب آقای دکتر روحانی
🌀شما که حقوق دانید، شما که از اول انقلاب در سیاست بوده اید، شما که سرد و گرم چشیده اید بهتر از هر کسی می دانید ترامپ شومن است اهل نمایش است و اتفاقا بازیگر خوبی است. او بازی می کند تا بازی بگیرد. شما باید خوب بدانید از بازی مقابل ترامپ سودی نخواهیم برد. برای ترامپ باید بازی طراحی کرد نه اینکه هم بازیش شویم. قرارمان با شما ادبیات جنگی نبود که اگر بود بهتر از شما داشتیم.خوب می دانید بر اساس تحقیقات انجام شده کتک خور کتک می زند و کتک زن، کتک می خورد و عاقل کسی است که این چرخه را بشکند نه کسی که حلقه ی این چرخه می شود.
جناب آقای رییس جمهور
🌀اعتراضات دی ماه ٩۶ فرصت بود اگر وقت می گذاشتید و تحلیل می کردید. در مورد اعتراضات ده ها مقاله نوشته شد، ده ها سخنرانی ایراد شد و چندین پایان نامه نگاشته شد. ای کاش دولت وقت می گذاشت با تحلیل آنها آرامش کشور را تضمین می نمود. منظورم از دولت نه فقط شمایید که کل حاکمیت است، همه آنها که به نوعی در مسائل امروز کشور مقصرند، همه آنها مقصود نظرند.
جناب آقای روحانی
🌀شما مخاطب من شده اید چون لااقل قابل انتقادید، چون اگر حرف نمی شنوید حرفم را نمی برید. این دیوار کوتاه هم فرصت است، این بار این فرصت را مغتنم شمارید و حرفمان را بشنوید مباد که روزی بگوییم: چه زود دیر می شود.