آقای خامنه ای ؛ درست است ، مشکلات داخلی است و به خارج ربطی ندارد ، مساله این جاست که مشکل اصلی شخص شما هستید

 

علی احتشام

 

در خصوص صحبتهای روز گذشته آقای خامنه ای حرف و سخن بسیار است

اما به طور خلاصه، با این گفته معظم له!!! موافقم که…مشکلات داخلی است و به خارج ربطی ندارد

به طور دقیق و مشخص مشکل اصلی وجود خود او به عنوان رهبر کشور است

نه فقیه است و نه مجتهد و نه صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه را دارد

نه عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام

نه بینش صحیح سیاسى و اجتماعى دارد

و نه تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافى براى رهبری

او هیچ یک از شرایط و صفات رهبر را مطابق با اصل ۱۰۹ قانون اساسی دارا نیست

از شرایط رهبری هم که بگذریم او شرایط یک حکمران عادی را هم ندارد

نه تخصص و دانش و علم حکومت داری می داند

و نه اصلاً اعتقادی به چنین اصولی دارد

و در عوض صرفاً برای خوشایند عده ای متحجر و مدعی دروغین دینداری

به تنها ویژگی مثبت خود که باعث اندک محبوبیت او علی رغم دارا نبودن شرایط رهبری شده بود

یعنی روشنفکری دینی پشت پا زده و پا در مسیری نهاده که در دل هرگز بدان معتقد نیست

اما برای تحکیم پایه های قدرت خود سعی کرده این مسیر را انتخاب کند

و متاسفانه برخی روحانیون دین به دنیافروش هم او را به واسطه آن که با آنان همراه شده

و به گذشته خود پشت پا زده و به جای باز کردن فضای اجتماعی و سیاسی

انسداد سیاسی و بستن روزنامه ها و شکستن قلم ها و خفه کردن اندیشه ها را در پیش گرفته

او را علی رغم شایستگی های لازم ، ولی امر مسلمین جهان ! نامیده

و نام او را عداد مراجع عالیقدر تشیع ! جای داده اند

او که در جلسه خبرگان رهبری حتی خود هم باور نداشت که صلاحیت رهبری دارد

و رهبری خود و احکامی که به عنوان رهبر صادر خواهد کرد را صوری عنوان کرده بود

امروز با اندکی تلمذ در نزد برخی اساتید هم چون سید محمود هاشمی شاهرودی خیال اجتهاد و فقاهت کرده

و حتی فراتر از آن به واسطه تملق چاپلوسان دین به دنیافروش باورش شده که واقعا نایب امام زمان است

و آن چه در سر می پروراند و بر زبان جاری می کند و حکم می دهد ، از عنایات آقا امام زمان

و الهام شده از قلب مبارک او به ذهن و دل سیاه وی بوده و با حکم معصوم تفاوتی ندارد

او معتقد است با این عنایات در تمامی زمینه ها می تواند مدینه فاضله ای بنا کند،

و دقیقاً به همین دلیل، ایران به عنوان کشوری پیشرو به وضع امروز رسیده!

آقای خامنه ای مشکلات را به وضعیت داخل حکومت مربوط می داند،

حکومتی که دقیقاً رهبرش خود اوست !

و آن چه که در این سی ساله اتفاق افتاده نه به دلیل ناشایستگی و سوء مدیریت دولت ها

که دقیقا به دلیل سوء مدیریت و بی تقوایی و خودکامگی شخص وی بوده است

عادت او این است که همیشه طلبکار باشد و‌ دیگران را مقصر بداند

این بار هم که گفته اشتباه کرده اجازه مذاکره با آمریکا را داده

و بعد از آن تصریح کرده که البته کسان دیگر از خطوط قرمز عبور کرده اند.

یعنی من هم عقل و شعورم از همه بیشتر است

و هم خوب می دانم چه چیزی درست است و‌چه چیزی نیست.

پس اگر این است ، چرا اوضاع مملکت این قدر فلاکت بار است؟

و اختلاس و فساد و فقر و فحشا و نابسامانی اوضاع در و دیوار کشور را احاطه کرده است؟

او حاکم شرع و ولی فقیه و رهبر دینی ایران و مسلمین جهان نیست

او حاکم و سلطانی ستمکار است که رفتار او بیش از آن که تداعی سیره معصومین و بزرگان دین را کند

رفتار ظالمان و ستمکاران تاریخ را در اذهان متبادر خواهد کرد

تاریخ در باره او به عنوان یکی از بدترین حکمرانان قضاوت خواهد کرد

هم او که نه تنها به مردم خود و سرنوشت آنان

که به نزدیکترین دوستان و حامیان و کسانی که او را به اوج رسانیدند هم رحم نکرد

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما