داستان های غلو آمیز ایرانیان مقیم ترکیه

 

 

نگام ، بین الملل _ در استانبول، ایرانیان زیادی زندگی می کنند و در برخی محلات بیش‌تر از ترک‌ها ایرانی ها را می بینی که حتی اگر حرف هم نزنند در نگاه اول می توانی حدس بزنی که ایرانی هستند. چرا که برخلاف ترک‌ها که اساسا لباس معمولی پوشیده و آرایش نمی کنند یا کمتر آرایش می کنند و زنان عرب و افغان که اغلب حجاب کامل دارند، زنان ایرانی با لباس های کوتاه تر و صورت پروتز کرده و ابروهای پهن تتو شده بیش‌تر جلب توجه می کنند.

 

سامان برازجانی

 

اما فارغ از ظاهر نکته مهم داستان هایی است که ایرانیان مقیم استانبول تعریف می کنند و به شکل غلوامیزی خود را پولدار و دارای موقعیت خاص و گرین کارت معرفی می کنند.

نگین یکی از ایرانی های مقیم استانبول است که همسرش دفتر املاک خانه دارد و عروسی اش در کشتی را ناچیز می داند و می گوید چون پولدارند باید یک مراسم مجلل دیگری هم بگیرند. حال آنکه همسرش حقوق کارگر دفتر را نداده و کارگر دفترشان که ایرانی است و در جریان همه ماجراهای آنها در ایران است می گوید آنها در ایران وام میلیاردی گرفته و باز پس نداده اند و به اینجا فرار کرده اند.

سحر ایرانی دیگری است که در یک رزیدانس زندگی می کند البته در خانه ای اجاره ای و می گوید اقامت فرانسه دارد و میلیون ها تومان پول در حساب بانکی اش و صرفا آمده است که ببیند زندگی در استانبول چگونه است و به گفته خود از سر خوشی به اینجا آمده و مرتب از سفرش به کشورهای اروپایی تعریف می کند و گوش فلک را کر کرده که در ولنجک تهران زندگی می کرده است.

محمد ایرانی دیگری است که می گوید ثروتمند بوده و در مهرشهر کرج ۷ خانه دارد در حالی که در استانبول در خانه ای اجاره ای زندگی می کند.

یکی هم که از لرهای اهواز است می گوید فارس اصیل بوده و در مجموع همان غلوها و کلاس گذاشتن ها که در ایران رایج است در استانبول بین ایرانی ها رواج بیش‌تری دارد و هر کس با ساختن داستان های غلو آمیز و غیرواقعی سعی می کند خود را آدم مهم و مرفهی البته در ایران نشان دهد.

و در واقع با هر ایرانی که در استانبول حرف می زنی فارس اصیل ساکن ولنجک قیطریه و فرمانیه تهران است که اقامت کشوری اروپایی را هم دارد .

و نکته بسیار تاسف بار اینکه بسیار نژادپرستانه حرف می زنند و در حالی که در کشور ترک ها زندگی می کنند سعی می کنند آنها را تحقیر کنند.

در واقع هم صحبتی با ایرانیان مقیم ترکیه به همان اندازه آزار دهنده است که در داخل ایران بود.

و  معلوم نیست آنها با این همه غلو و داستان بافی دنبال چه هستند.