برخورد د‏وگانه با دو رئیس جمهور!

 

مصطفی تاجزاده

 

۱. رهبر تحریم‌های نفتی/بانکی دوره‌ی احمدی‌نژاد را که هم‌زمان با سه برابر شدن بهای ارز و طلا شد، جنگ تمام‌عیار اقتصادی خواند و با طرح نرمش قهرمانانه اجازه مذاکره در عمان را داد اما دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی کنونی را نه تحریم، که بی‌تدبیری دولت خواند و مذاکره را ممنوع کرد!

‏۲. نباید اشتباه دوره جنگ را مرتکب شویم. صدام متجاوز بود ولی شعار صلح و گفتگو می‌داد.ما می‌گفتیم جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان تا به ۵۹۸ رسیدیم.اکنون ترامپ پیمان شکسته و شعار مذاکره بی‌قیدوشرط می‌دهد.نباید با نفی مطلق مذاکره دست بالا رابه اودر جنگ روانی افزون برجنگ اقتصادی بدهیم.

‏۳.ترامپ می‌گوید میخواهد رفتاربدایران را تغییر دهد.ماهم بایدبگوییم میخواهیم رفتار عهدشکنانه‌ی اوراتغییر دهیم. ترامپ با اخذ تصمیم‌های قلدرمنشانه به تهدیدی علیه دنیا تبدیل شده است.نباید بگذاریم ما را مذاکره‌ناپذیر جلوه دهد. ایران با همراهی جهان می‌تواند وی را وادار به عقب‌نشینی کند.

‏۴. اگر برجام اشتباه است، چرا ترامپ آن را “مایه شرمساری” امریکا می‌نامد؟ چرا نتانیاهو خروج امریکا از برجام را تبریک می‌گوید؟ چرا لابی اسرائیل در واشنگتن اقدام ترامپ را تلافی شکست خود در امریکا می‌خواند؟ و چرا سعودی آن را پیروزی خود و عبور از خطای دوران اوباما می‌داند؟

‏۵. برجام ثابت کرد می‌توان لابی جنگ‌افروز اسرائیل را در امریکا شکست داد. نباید با بزرگ‌نمایی قدرت جنگ‌طلبان امریکایی برجام را تحقیر کرد. دفاع از حقوق و منافع ایرانیان وقتی واشنگتن منزوی است، آسان‌تر از زمانی است که با ناشی‌گری احمدی‌نژاد اجماع جهانی علیه ایران شکل گرفته بود.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما