رهبری که خود را عاقل تر از همه و دیگران را ملزم به اطاعت بی چون و چرا از خود می داند

 

راه سبز امید

 

رهبر به اشتباه خود اعتراف نمی کند

مگر در مواردی که همه عقلای قوم متفق القول باشند که آن کار و تصمیمی درست بوده و اشتباه نبوده.

ایشان در واقع می خواهد بگوید من از همه بیشتر می فهمم و بیشتر می دانم.

شما همه اشتباه کردید که گفتید با کدخدا مذاکره کنید

و من درست می گفتم که مذاکره فایده ای ندارد

و من اشتباه کردم که به حرف شما گوش دادم

و تن به مذاکره دادم

و لذا دیگر گوش به حرف شما نمی دهم

و هر کاری که خودم درست بدانم انجام می دهم.

ایشان تا به حال دوبار اعتراف به اشتباه کرده اند

یکی در مورد کنترل جمعیت

و یکی هم در مورد برجام.

هر دو مورد تصمیمات درستی بوده

که مجموعه کارشناسان دولت و عقلای نظام

پس از شور و مشورت و بررسی و تحقیق بر آن صحه گذاشته بودند.

این حرف یعنی این که ایشان یا تصمیم درستی نمی گیرند

و یا اگر تحت شرایطی به اجبار تصمیم درستی بگیرند

بعدا از آن پشیمان می شوند.

با چنین وضعیتی نتیجه گرفته می شود

که این حاکمیت قابل اصلاح نیست.

سخن اخیر ایشان مبنی بر اینکه دولت در برجام از خط قرمزها عبور کرده

در واقع چراع سبزی برای سرنگونی دولت

و محاکمه روحانی و ظریف به اتهام جاسوسی و خیانت است.

با این وضعیت منتظر دلار ۲۰ هزار تومانی هم باید بود.

کاسبان تحریم در این بازار پر رونق ارز دلارهایشان را به بالاترین قیمت می فروشند

و آتش به خرمن هستی ملت و مملکت می زنند.

 

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “رهبری که خود را عاقل تر از همه و دیگران را ملزم به اطاعت بی چون و چرا از خود می داند

Comments are closed.