مبارزه با “نظارت استصوابی” گامی برای اجماع ملی

 

سعید برزین

 

مبارزه یعنی گفتگو.

در تاکسی و اتوبوس.

در محفل خانوادگی،

میان دوستان و محل کار.

یعنی نامه نویسی به رهبر،

رسانه‌های اصولگرا و مقامات حکومتی.

یعنی طرح موضوع در شبکه‌های مجازی

و تشویق بحث در رسانه‌های داخلی و خارجی.

“نظارت استصوابی” حقی است که شورای نگهبان برای خود قائل می شود

که شایستگی یا ناشایستگی نامزدهای مجلس را تعیین کند.

چنین تفسیری از قانون ناقض روح جمهوری است،

منافع یک جناح خاص را تامین می کند

و قوه مقننه را ناتوان کرده.

“نظارت استصوابی” کشور را ضعیف و بد-سرانجام می کند.

امروز این برداشت ارتجاعی از موضوع نظارت

خریدار کمتری، حتی در داخل نظام، دارد.

مبارزه میانه‌روها و اصلاح‌طلبان با “نظارت استصوابی”

زمینه‌ای برای ایجاد اجماع ملی و اعتماد عمومی است.

در عمل، اصولگرایان می دانند منافعشان در ایجاد اعتماد و ثبات است.

براندازان هم می دانند برداشتن “نظارت استصوابی” عملی‌تر از رفراندم تغییر رژیم است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

 

One thought on “مبارزه با “نظارت استصوابی” گامی برای اجماع ملی

Comments are closed.