سه گزینه پیش روی ملت ایران

 

راه سبز امید

 

با وضعیت کنونی ایران ما سه راه در پیش داریم:

۱- همه برای خارج شدن کشورمان از این وضعیت شجاعانه و مسئولانه تلاش کنیم.

۲- همه برای خروج از کشور تلاش کنیم.

۳- همه ساکت و بی تفاوت سر جایمان بنشینیم و مرگ تدریجی خود را تماشا کنیم.

گزینه ۱ و۲ مستلزم تلاش و پرداخت هزینه است.

با این تفاوت که گزینه اول جهت نجات خود و همه هموطنان است

ولی گزینه دوم تنها جهت نجات خود و خانواده خویش است

و طبیعی است که همه شهروندان فرصت و اجازه و امکان خروج از کشور

و اخذ اقامت از کشورهای دیگر را پیدا نمی کنند.

بنابراین آن ها که گزینه دوم را انتخاب می کنند

به دو نیمه می شوند

نیمی در اینجا و نیمی در آنجا.

و این وضعیتی ناخوش و ناگوار است.

و اما گزینه سوم ،

اگرچه سکوت و بی تفاوتی از سر ترس و مصلحت اندیشی و فرصت طلبی

به ظاهر هزینه فردی ندارد

اما هزینه جمعی دارد

و همه ملت ایران متضرر می شوند.

همه با هم به سوی سقوط و نابودی پیش می رویم.

ما همه ساکن یک کشتی هستیم.

می توانیم با تلاش جمعی مان این کشتی را از غرق شدن نجات دهیم

و همه با هم نجات پیدا کنیم.

کافی است به یک هجوم‌ شجاعانه

سکان کشتی را از دست ناخدای مست و بی مسئولیت خارج کنیم.

و هم می توانیم ساکت و بی تفاوت منتظر اینده ای نامعلوم بنشینیم

و یا همه به دنبال قایق نجات برای نجات خود باشیم.

اما تعداد قایق های نجات خیلی محدود است

و به همه نمی رسد

و به این ترتیب ما عزیزان بسیاری را بر جا خواهیم گذاشت

ضمن آن که خطر آن نیز از خطر تلاش جمعی برای نجات کشتی به مراتب بیشتر

و امکان نجات فردی از امکان نجات جمعی به مراتب کمتر است.

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما