دلواپسان سناریوی مرگ هاشمی را تکرار می کنند

 

مهرداد شاکری

 

معمای مرگ پر از ابهام هاشمی رفسنجانی شاید تا ده ها سال هم حل نشود.

ابهامات زیادی در مورد مرگ وی وجود دارد.

با مرگ هاشمی ، ایران و حاکمیت یکی از تاثیرگذارترین و کارآمدترین چهره های خود را از دست داد.

قصدم مرور کارنامه هاشمی و یا دفاع از وی نیست.

هاشمی نه به ستایش من نیاز دارد

و نه با نفرین و هجوگویی دلواپسان جایگاهش در تاریخ انقلاب و کشور از بین میرود.

روز گذشته و در خلال تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم علیه مشکلات اقتصادی

عده ای از طلاب با در دست داشتن شعار :

ای آنکه مذاکره شعارت/استخر فرح در انتظارت ،

آنان را که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا و حل بحران های داخلی و بین المللی هستند

به مرگی شبیه مرگ هاشمی رفسنجانی تهدید کردند.

قطعا این شعار طلاب قم دیدگاه دلواپسان و نزدیکان به حاکمیت می باشد.

تحریم ها و فشاراقتصادی راه را برای رانت خواری و ثروت اندوزی بیشتر دلواپسان باز می کند.

آنان در این راه کثیف هر کسی را که در تضاد با منافعشان ببیند از پای در خواهند آورد.

باید منتظر بود و دید و نفر بعدی که در استخر کشته خواهد شد چه کسی است؟

 

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “دلواپسان سناریوی مرگ هاشمی را تکرار می کنند

Comments are closed.