سلحشوری: کارآمدی استیضاح را در مجلس از بین نبریم / نمایندگان استیضاح را وسیله امتیازگیری قرار ندهند / استیضاح وزیر کشور به دلیل موضوعات شخصی نیست بلکه ماهیت اجتماعی دارد

نگام ، سیاسی _ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است برخی نمایندگان کارآمدی استیضاح را در مجلس از بین نبرند و آن را وسیله امتیازگیری قرار ندهند.سلحشوری گفت: بنده خود از طراحان استیضاح وزیر کشور هستم ولی هیچگاه این استیضاح به دلیل موضوعات شخصی نبوده بلکه ماهیت اجتماعی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بهتر است برخی نمایندگان کارآمدی استیضاح را در مجلس از بین نبرند و آن را وسیله امتیازگیری قرار ندهند.

پروانه سلحشوری در گفت وگو با ایرنا با بیان این که استیضاح حق نماینده است، اظهار داشت: ماهیت استیضاح به عنوان ابزار نظارتی در مجلس باید کارآمدی خود را حفظ کند و ما نباید بگذاریم که به ابزار ناکارآمد تبدیل شود.
وی افزود: اگر بخواهیم استفاده ناصحیح از این گونه ابزارهای نظارتی مجلس کنیم ابزارهایی مانند سوال از رییس جمهوری، تحقیق و تفحص، استیضاح و سوال و تذکر کارآمدی خود را از دست می دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: ما نباید استیضاح را وسیله انتقام جویی فردی کنیم بلکه باید این ابزار درست و به جا استفاده شوشد.
سلحشوری گفت: بنده خود از طراحان استیضاح وزیر کشور هستم ولی هیچگاه این استیضاح به دلیل موضوعات شخصی نبوده بلکه ماهیت اجتماعی دارد.
وی یادآور شد: متاسفانه برخی نمایندگان استیضاح را ابزاری برای امتیازگیری و سوءاستفاده های فردی قرار داده اند که این دور از انصاف است، استیضاح باید نسبت به عملکرد وزیر مذکور انجام گیرد نه این که به دلیل مشکلات فردی یک نماینده با وزیری استیضاح انجام شود.

One thought on “سلحشوری: کارآمدی استیضاح را در مجلس از بین نبریم / نمایندگان استیضاح را وسیله امتیازگیری قرار ندهند / استیضاح وزیر کشور به دلیل موضوعات شخصی نیست بلکه ماهیت اجتماعی دارد

Comments are closed.