نظارت استصوابی و باقی ماجراها

یدالله اسلامی

آن چه ما را به تنگنا و گرفتاری های پیچ در پیچ کشانیده و توان ملی را تحلیل برده آن است که رانت میدان دار شده است و شایستگان برکنار.
آنان که می کوشند و می گویند و ابراز نظر می کنند و راهکار می شناسند از خدمت در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی برکنار می مانند و آن ها که زبان به تملق می گشایند و رابطه ای می سازند و به میل حاکمان سخن می گویند راه خویش را برای پای نهادن بر پلکان قدرت هموار می کنند .
این امر بسیاری از توانمندان و کارشناسان را که سرمایه ملی هستند از دایره خدمت بیرون می نهد و راه را بردیگرانی هموار می کند که به گونه ای تابعیت خود از قدرت را بیان کرده و به آن نیز افتخار می کنند .
نمایندگان مردم که باید بدون واسطه راهی مجلس شوند با انتخاب شورای نگهبان به میدان تبلیغات وارد می شوند وعملا انتخابات یک مرحله ای قانون اساسی بر اساس نظارت استصوابی دو مرحله ای می شود وروشن است که چه کسانی امکان گذر از فیلتر نظارت استصوابی را پیدا می کنند .و چه کسانی امکان گذر از این مسیررا پیدا نمی یابند .
نمایندگان بر آمده از نظارت استصوابی و زیر تهدید این نظارت برای دوره های بعد درعمل محافظه کار و محتاط شده و قدرت تصمیم گیری شجاعانه را از خود سلب می کنند . و در رای به وزیران نیز تابع همین روش و برداشت شده و به جای آن که شایسته گزینی مورد نظر آن ها باشد رابطه سالاری این پیوند را استوار می سازد و داستان های بسیار دیگر .
اصل نظارت و تحقیق و تفحص د همه امور کشوری نیز به همین رویه گره می خورد و در زمان تدوین قانون عادی هم هزاران اما و اگر و استثناء وارد حوزه قانون گذاری می شود و این رسم درستی پنداشته و تبلیغ و ترویج می شود .
چون نیک بنگریم این همه از نظارت استصوابی برآمده است و بهره گیری ازتوان ملی را به آرزویی دست نیافتنی بدل کرده و امید به اصلاحات را با چالش رو به رو ساخته است .
این روزها در باره مشکلات کشور و راه های برون رفت بسیار گفته می شود و برنامه های ریز و درشت ازسوی دوستداران کشور وطرفداران نجات میهن واصلاح طلبان عرضه می گردد که درجای خود همه اینها شایسته توجه جدی است .
راه ساده و کم هزینه ای برای برون رفت از گرفتاری های و مشکلات کنار گذاشتن نظارت استصوابی و هموار کردن راه برای حضور نیروهای توانمند به عرصه خدمت به کشور است . این راه از اصلاح قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی می گذرد
خوب بیایید همه با هم این راه ساده و کم هزینه و بی خطر را برای بازگردانیدن امید به جامعه هموار کنیم
مجلس و شورای نگهبان با هماهنگی می توانند زمینه ساز تدوین قانونی که حق حاکمیت ملی را مطابق اصول قانون اساسی تضمین کند باشند و گروه های سیاسی و کارشناسان نیز می توانند بر اساس تجربه و اطلاعات دراین راه همکاری و همراهی کنند
باشد که به این نیز بیاندیشیم و بیاندیشند و گامی برداشته شود

نگام ؛ ناگفته های ایران ما