در حیاط پشتی دولت چه خبر است؟

فرید مدرسی

در درون دولت محفلی است که عصاره دولت را می‌مکد؛ هم تصمیم می‌گیرد و هم علیه تصمیم خود بیانیه می‌دهد.
از اخبار دولت خبر دارد اما ناخبر منتشر می‌کند. از سیاست کلان دولت مطلع است اما خلاف آن اقدام می‌کند.
بازی موش و گربه این جریان از گذشته دور زبانزد بود و امروز در دولت تبلور یافته است. این جریان همواره تلاش می‌کند حاکمیت دوگانه را تقویت کند و در این دوگانگی ماهی خود را صید کند. حاکمیت دوگانه تنها راهِ حیات اینان است.
دولت ناگزیر است که اینان را تحمل کند؛ چراکه کلید اتاق جنگ روانی علیه دولت، در دستان‌شان است و هر از گاهی در اتاق را باز می‌کنند و شاخ و شانه می‌کشند.
دیگر جریان‌های دولت هم آنچنان ضعیف، بی‌رمق و کندرو هستند که این جریانِ دو شاخه، دولت را “حیاط خلوت” خود کرده است

نگام ، ناگفته های ایران ما