یک عکس و سه گاف

سبز اندیش

دلواپسان با تحریک برخی از روحانیون همراه خود در قم تظاهراتی به راه انداخته اند علیه یک سری چیزها که برای خودشان مشخص نیست.
حالا آتش زدن دلارتقلبی و گاف های دیگر بجای خود.
همین یک عکس سه گاف دارد.
۱- تهدید به قتل رئیس جمهور و مقامات رسمی کشور
۲- اعتراف به قتل هاشمی رفسنجانی ( در استخر فرح کشته شد )
۳- روی دسته پلاکارد برچسبی هست که روی آن نوشته شده: «لطفا تابلو را بعد از مراسم تحویل دهید»!
یعنی اعتراف علنی به فرمایشی بودن و خود جوش نبودن تظاهرات. حتی در حد ۲ کاغذ A4 و یک تکه چوب.

شاید اگر بیشتر دقیق شویم گاف های دیگری هم در همین یک عکس باشد

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “یک عکس و سه گاف

Comments are closed.