درج جنسیت سوم در شناسنامه‌های آلمان قانونی شد

نگام ؛ حقوق بشر _ انتظارها سرانجام نتیجه داد. شهروندان بیناجنسی (اینترسکشوال) آلمانی که خود را مؤنث یا مذکر نمی‌دانند، از این پس می‌توانند درخواست کنند جنسیت‌شان در شناسنامه “غیره” درج شود.

حسن مقیمی

در گزارشی که امروز خبرگزاری دویچه وله داشت ، هیئت دولت آلمان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن نوشتن عبارت “diverse” (غیره، سایر) برای جنسیت افراد در شناسنامه قانونی می‌شود. پیش از این تنها عنوان‌های “مؤنث” و “مذکر” وجود داشت.

دولت آلمان با این اقدام حکم دادگاه قانون اساسی را عملی کرد. دادگاه قانون اساسی آلمان سال گذشته اعلام کرد که قانون پیشین – انتخاب بین مذکر و مؤنث – حقوق فردی را نقض می‌کند و تبعیض‌آمیز است.

در قانون اساسی آلمان بر لزوم رعایت حقوق فردی و بر ممنوعیت تبعیض تأکید شده است.

وزیر دادگستری آلمان ضمن دفاع از تغییر ایجاد شده، تصریح کرد که هیچ‌کس نباید به‌خاطر هویت جنسی خود مورد تبعیض واقع شود. به گفته خانم کاتارینا بارلی، گام بعدی حذف قوانین و آئین‌نامه‌های کهنه است که حقوق بیناجنسی و تراجنسی‌ها را محدود می‌کنند.

وزیر خانواده آلمان وعده داده که اصلاح قانون تراجنسیتی‌ها در پاییز آغاز شود. به گفته خانم فرانتسیسکا گیفی، لزوم بررسی کارشناسی هویت جنسی افراد “دیگر روزآمد نیست”. او تأکید کرد که هر کس آزاد است هویت و گرایش جنسی خود را آزادانه انتخاب و منطبق با آن زندگی کند.

One thought on “درج جنسیت سوم در شناسنامه‌های آلمان قانونی شد

Comments are closed.